Autor Wiadomość
Teresa
PostWysłany: Pon 21:13, 13 Lut 2017   Temat postu:

Cytat:
(...) Zatem Kościół Szwecji zachował nieprzerwaną sukcesję apostolską, która została przekazana Biskupowi Waldemarowi Pytlowi przez bpa Ragnara Perseniusa, który wcześniej przekazał ją również Biskupowi Jerzemu Samcowi – zwierzchnikowi polskich luteran. Oprócz bpa Perseniusa Biskupa Pytla konsekrował również bp Ryszard Bogusz, na którego z kolei ręce nałożył w roku 1994 bp Jan Tyrawa, ówczesny Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej.

Wyczytany komentarz do powyższego:

"Ciekawy przypadek. Tu trzeba zauważyć parę faktów. Po pierwsze, bp Tyrawa z pewnością nie udał się tam z własnej inicjatywy. Gdzieś w jakiejś "ekumenicznej" dyskusji padła taka propozycja, polski episkopat się zgodził kogoś oddelegować, a ponieważ rzecz działa się we Wrocławiu, padło na pomocniczego biskupa wrocławskiego. Tak więc, wydaje się niemal pewne że bp Tyrawa sam w tej sprawie nic nie decydował. Po drugie, to nie jest tak że bp Tyrawa kogokolwiek współkonsekrował - tam w ogóle nie było żadnej konsekracji biskupiej, ponieważ ryt luterański takową wyklucza sam z siebie, chociażby dlatego że aby zostać biskupem, trzeba najpierw otrzymać ważnie udzielony sakrament kapłaństwa, a tego sakramentu luteranie nie udzielają. Więc, choć może to się wydawać paradoksem, prawo kanoniczne dotyczące nielegalnych święceń w ogóle nie dotyczy tej sytuacji. Oczywiście, niezależnie od powyższych faktów, jest problemem fakt że z punktu widzenia zwykłego świeckiego wiernego, tego typu działania tworzą wrażenie, wbrew prawdzie, że nasz Kościół uznaje i afirmuje ważność święceń luterańskich. Nie ośmieliłbym się jednak krytykować bpa Tyrawy w tej sprawie, nie wiedząc kto, jak, gdzie, i dlaczego taką decyzję podjął - a tego na pewno nie dowiemy się z takich dokumentów."
Teresa
PostWysłany: Pon 20:54, 13 Lut 2017   Temat postu:

A DEKLARACJA DOMINUS IESUS? o powszechnej misji Kościoła, która rodzi się z nakazu Jezusa Chrystusa? Nieustanne przepowiadanie misyjne Kościoła jest dzisiaj zagrożone przez teorie relatywistyczne, które usiłują usprawiedliwić pluralizm religijny nie tylko de facto, lecz także de iure (czyli jako zasadę).
IV. Jedyność i jedność Kościoła
Tak jak jest jeden Chrystus, istnieje tylko jedno Jego Ciało, jedna Jego Oblubienica: «jeden Kościół katolicki i apostolski»
(...)
Ojcowie Soboru Watykańskiego II, rozpatrując temat prawdziwej religii, stwierdzili: «Wierzymy, że owa jedyna prawdziwa religia przechowuje się w Kościele katolickim i apostolskim, któremu Pan Jezus powierzył zadanie rozszerzania jej na wszystkich ludzi, mówiąc apostołom: 'Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem' (Mt 28, 19-20). Wszyscy ludzie zaś obowiązani są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła, a poznawszy ją, przyjąć i zachowywać»
(...)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_iesus.htmlI co zostało naruszone? nad czym ubolewać? tak jak czytamy w powyższym komunikacie? - PRAWDA! została powiedziana! Trochę więcej refleksji i zastanowienia!
Teresa
PostWysłany: Pon 20:53, 13 Lut 2017   Temat postu:

Oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej

Publikujemy oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej w sprawie artykułu, który pojawił się na portalu Swidnica24.pl. Napisano w nim, jakoby bp Ignacy Dec stwierdził, że luterański biskup Waldemar Pytel nie jest biskupem. Świdnicka Kuria Biskupia wyraziła ubolewanie, że w materiale prasowym „zostały naruszone dotychczasowe dobre relacje obydwu Kościołów”.

Oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej w sprawie artykułu Swidnica24.pl

W związku z publikacją artykułu pt. „Katolicki ksiądz twierdzi, że biskup Waldemar Pytel nie jest biskupem” (www.swidnica24.pl z dn. 12 lutego 2017 r.) Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, iż stanowisko Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca jest zgodne z nauczaniem Soboru Watykańskiego II Dekret o ekumenizmie „Unitatis Redintegratio”.

Świdnicka Kuria Biskupia ubolewa, że zostały naruszone dotychczasowe dobre relacje obydwu Kościołów. Jednocześnie informujemy, że delegatem Biskupa Świdnickiego ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego jest ks. dr hab. Jarosław Lipniak, wykładowca PWT we Wrocławiu.

Ks. dr Daniel Marcinkiewicz, Rzecznik Świdnickiej Kurii Biskupiej

https://ekai.pl/oswiadczenie-swidnickiej-kurii-biskupiej-ws-artykulu-w-portalu-swidnica24-pl/


-------------------------------------------***---------------------------------------

W Dekrecie o ekumenizmie „Unitatis Redintegratio” możemy przeczytać: (DE 11)

"Nic nie jest tak obce ekumenizmowi jak fałszywy irenizm, który przynosi szkodę czystości nauki katolickiej i przyciemnia jej właściwy i pewny sens."


... czyli nie ma nad czym ubolewać!
Teresa
PostWysłany: Pon 20:00, 13 Lut 2017   Temat postu:

Komentarz, który warto tu zacytować:

"Jako były luteranin potwierdzam. Pytel na pewno nie jest biskupem, podobnie jak nie jest księdzem i kapłanem. Protestanci nie mają święceń kapłańskich, więc nie mogą nimi być, czyli księżmi i biskupami. Są pastorami, czyli świeckimi ludźmi. A ich zwierzchnik nie jest biskupem, tylko superintendentem. Z innowierców, tylko prawosławni i niektóre sekty starokatolickie mogą być kapłanami i biskupami, choć pełniony niegodnie. Problem akurat dobrze mam przestudiowany."Obserwując to wszystko, słowa warte przypomnienia:

"(...) Również Kościół musi używać kija pasterza, kija, którym broni wiary przed fałszerzami, przed kierunkami, które są w rzeczywistości dezorientacją. Właśnie użycie kija może być posługą miłości. Dziś widzimy, że nie jest to miłość, kiedy toleruje się zachowania niegodne życia kapłańskiego. Jak również nie chodzi o miłość, gdy pozwala się szerzyć herezji, wypaczeniu i zniszczeniu wiary, jak gdybyśmy samodzielnie wynaleźli wiarę. Jak gdyby nie była już darem Boga, cenna perłą, której nie damy sobie wyrwać. Jednocześnie jednak kij musi stale na nowo stawać się laską pasterza – laską, która pomoże ludziom iść po trudnych ścieżkach i postępować za Panem.(...)"

Z Katechezy Benedykta XVI podczas audiencji ogólnej 10 czerwca 2010.


Polecam posłuchać i poczytać, są polskie napisy.

Michael Voris w programie "The Vortex" (ChurchMilitant.tv) zadaje pytanie, czy protestanci i katolicy wierzą w tego samego Chrystusa. Czy Jezus protestantów jest tożsamy z tym, który założył Kościół Święty i czy protestanckie nabożeństwo jest w stanie cokolwiek Bogu ofiarować?

https://www.youtube.com/watch?v=2v9SkHw5xog
Teresa
PostWysłany: Pon 19:46, 13 Lut 2017   Temat postu:

Odnośnie "konsekracji" ks. Waldemara Pytla na "biskupa" ewangelickiego, fakty kontra ekumenizm! Chwała księdzu Zbigniewowi! ale i ks. bp Ignacemu Decowi, który w krótkiej rozmowie potwierdził to stanowisko. W końcu ktoś powiedział prawdę! Ekumenizm tylko w PRAWDZIE! Ksiądz powiedział to, co nie jeden biskup w Polsce winien zrobić.

Katolicki ksiądz twierdzi, że biskup Waldemar Pytel nie jest biskupem

Wykładowca Seminarium Duchownego w Świdnicy ks. Zbigniew Chromy stwierdził, że ks. Waldemar Pytel nie jest biskupem „we właściwym tego słowa rozumieniu”. Takie stanowisko potwierdził w krótkiej rozmowie ze Swidnica24.pl biskup katolicki Ignacy Dec, który wraz z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem i biskupem pomocniczym Adamem Bałabuchem w marcu 2015 roku reprezentował Kościół Rzymskokatolicki podczas konsekracji ks. Waldemara Pytla na biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Image

Od lewej: biskup Adam Bałabuch, kardynał Henryk Gulbinowicz i biskup Ignacy Dec w drodze na konsekrację biskupa Waldemara Pytla w Kościele Pokoju. Marzec 2015 roku.

W wywiadzie dla „Gościa Świdnickiego”, poświęconym podsumowaniu Tygodnia Jedności Chrześcijan, ks. Chromy mówi: „Ze względu więc na brak święceń kapłańskich, z których świadomie zrezygnowano, wspólnoty protestanckie nie zachowały sukcesji apostolskiej oraz ważnej Eucharystii. Z tego samego powodu zwierzchników tych wspólnot nie należy nazywać biskupami w tym znaczeniu, w jakim mówi się o biskupach katolickich czy prawosławnych.”

Na pytanie prowadzącego rozmowę ks. Pojaska „Czy zatem biskup Waldemar Pytel nie jest biskupem?”, Chromy odpowiada: „Bardzo szanuję pastora Waldemara Pytla, to wielki erudyta, doskonały mówca, świetny menedżer, ale oczywiście nie jest on biskupem we właściwym tego słowa znaczeniu”. Dodaje również, że do lat 60-tych XX wieku sami ewangelicy o zwierzchnikach w swoim Kościele mówili „seniorzy”. Stwierdza kategorycznie, że katolicy nie mogą uczestniczyć ani przystępować do Eucharystii podczas nabożeństwa w Kościele Ewangelickim.


Image

Ks. Waldemar Pytel, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Świdnicy, gospodarz Kościoła Pokoju, został poświęcony na biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 15 marca 2015 roku. W uroczystym nabożeństwie i konsekracji uczestniczyli kardynał Henryk Gulbinowicz, biskup katolickiej diecezji świdnickiej ks. Ignacy Dec, biskup pomocniczy tejże diecezji ks. Adam Bałabuch. – Było to związane z wizytą kurtuazyjną. Księża biskupi zostali zaproszeni na uroczystość i to zaproszenie zostało przyjęte. Nie brali udziału w święceniach – mówi ks. Daniel Marcinkiewicz, rzecznik kurii świdnickiej. Biskup katolicki Ignacy Dec nie zgodził się na spotkanie, a w krótkiej telefonicznej rozmowie stwierdził jedynie, że słowa ks. Chromego w wywiadzie dla Gościa Świdnickiego są prawdziwe. Z wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego udało nam się porozmawiać, jednak zażądał autoryzacji wypowiedzi, na którą wciąż czekamy.

Wywiad z ks. Chromym, zatytułowany „Kluczem-prawda”, ukazał się z okazji Tygodnia Jedności Chrześcijan. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa zwyczajowo od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA w 1908 roku. W Świdnicy od wielu lat wspólne nabożeństwa celebrują księża katoliccy, ewangeliccy i prawosławni. Modlitwom przewodniczą również Ignacy Dec i Waldemar Pytel.


Image

Konsekracja ks. Waldemara Pytla na biskupa. Marzec 2015 roku.

O komentarz do zawartych w artykule stwierdzeń poprosiliśmy biskupa Waldemara Pytla. Odpowiedział sekretarz biskupa ks. Zbigniew Obracaj.

Jak odebrał ksiądz biskup stwierdzenie ks. Chromego, że biskup we wspólnotach protestanckich biskupem nie jest, a tym samym również JE nie może być tytułowany biskupem? Ks. Chromy wprost pisze: pastor Waldemar Pytel. Dodaje również, że to protestanci sami nazywali zwierzchników seniorami aż do lat 60-tych XX wieku i unikali tytułu „biskup”.

Z zainteresowaniem, ale i pewnym niedowierzaniem przeczytałem artykuł autorstwa ks. Chromego w świdnickiej edycji ” Gościa Niedzielnego”. Ciekawe, dlaczego ta tematyka, która jest tak stara jak długie są teologiczne debaty luterańsko-rzymskokatolickie ujrzała światło dzienne teraz. W roku 500. lat Jubileuszu Reformacji i intensywnych w wielu miejscach relacji ekumenicznych. Ekumenicznej aktywności Papieża Franciszka. Sądzę, że wielu znajdzie odpowiedź… Oczywiście trudno w krótkim tekście odpowiedzieć na Pani redaktor pytanie wyczerpująco. Luteranin z opinią Księdza Chromego nie może się zgodzić. Dlatego pozostaje luteraninem i dlatego są różnice zdań. Brak tytułu biskupa stanowił polityczny spadek po unii staropruskiej, i co do zasady obcy jest luteranizmowi. Katolickie rozumienie urzędu biskupiego nierozerwalnie związane jest z sukcesją apostolską, czyli nieprzerwanym przekazywaniem godności biskupiej od czasów apostołów. W dobie Reformacji, z przyczyn pragmatycznych, na gruncie niemieckim faktycznie odstąpiono od restrykcyjnego przekazywania sukcesji. Natomiast inaczej rzecz miała się w Szwecji, gdzie rzymskokatolicki biskup Peter Magni (konsekrowany przez papieża Klemensa VII) wyświęcił w rycie rzymskim, 22.09.1531 r., pierwszego luterańskiego Arcybiskupa Uppsali Laurentiusa Petri Nericiusa. Zatem Kościół Szwecji zachował nieprzerwaną sukcesję apostolską, która została przekazana Biskupowi Waldemarowi Pytlowi przez bpa Ragnara Perseniusa, który wcześniej przekazał ją również Biskupowi Jerzemu Samcowi – zwierzchnikowi polskich luteran. Oprócz bpa Perseniusa Biskupa Pytla konsekrował również bp Ryszard Bogusz, na którego z kolei ręce nałożył w roku 1994 bp Jan Tyrawa, ówczesny Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej.

Ks. Chromy twierdzi także, że uczestniczenie przez katolików w nabożeństwach w Kościele Pokoju jest niewłaściwe. Wspiera się przy tym słowami Jana Pawła II. Jak JE ocenia takie stwierdzenie?

To ciekawa opinia, że modlitwa w chrześcijańskim kościele uznającym podstawowe dogmaty jest niewłaściwa. Ksiądz ewangelicki nigdy nie powiedziałby, że nie wolno uczestniczyć np. w mszy św. czy przekraczać progu kościoła innego wyznania. To takie myślenie przedsoborowe. Dyrektorium ekumeniczne zatwierdzone w 1993 r. przez papieża Jana Pawła II naucza, że: „Mimo poważnych różnic uniemożliwiających pełną komunię eklezjalną, jasne jest, że ci wszyscy, którzy zostali przez chrzest wcieleni w Chrystusa, mają udział w wielu elementach życia chrześcijańskiego. Istnieje więc między chrześcijanami pewna rzeczywista komunia, która – jeśli nawet jest niedoskonała – może być wyrażona na różne sposoby, łącznie z udziałem w modlitwie i kulcie liturgicznym”. Oczywiście odrębnym problemem jest kwestia wzajemnego przyjmowania Komunii św. Ale sądzę, że to odrębny temat. A propos słów Jana Pawła II. W przemówieniu wygłoszonym we Włocławku (06.06.1991) podczas spotkania z nauczycielami, katechetami i uczniami, powiedział słowa warte zacytowania: „nie do pogodzenia z prawdą chrześcijańską jest postawa fanatyzmu czy fundamentalizmu tych ludzi, którzy w imię ideologii uważającej się za naukową lub religijną czują się uprawnieni do narzucania innym własnej koncepcji prawdy i dobra. Metodą Kościoła jest poszanowanie wolności przy niezmiennym uznawaniu transcendentnej godności osoby ludzkiej (…). Ewangeliczna wrażliwość i czujność ochronią nas przed emocjami i wzburzeniem, które łatwo mogą prowadzić do ksenofobii czy jakiejś nietolerancji, sprzecznych z duchem Ewangelii, z duchem Boga, który jest Stwórcą i miłującym wszystkich ludzi Ojcem”. Warto wspierać się tymi słowami i je przypominać.

W rozmowie ze Swidnica24.pl ks. Marcinkiewicz stwierdził, że biskupi katoliccy uczestniczyli w konsekracji JE z przyczyn kurtuazyjnych. Ks. Chromy w rozmowie z nami (na której autoryzację czekamy) powiedział, że biskup Ignacy Dec godności „biskup” używa w tej sytuacji grzecznościowo.

Odniosłem się do meritum sprawy odpowiadając na pierwsze pytanie. Trudno oceniać, a nawet nie wypada komentować czyjegoś zachowania. Tym bardziej jeżeli jest ono eleganckie, nasycone elementem grzeczności. Dla mnie mój biskup to Biskup w pełnym tego słowa znaczeniu, tak jak i dla wielu innych osób niekoniecznie wyznania ewangelickiego. Jego konsekracja to nie był spektakl, a pełny porządek wyświęcenia biskupa. Na ile się orientuję prowadząc kalendarz bpa Pytla, on sam uczestniczy w wielu spotkaniach ponieważ wypada być z przyczyn grzecznościowych w ten sposób okazując szacunek instytucji, czy osobom zapraszającym.

Wywiad ukazał się w związku z tegorocznym Tygodniem Jedności Chrześcijan. Czy takie wypowiedzi w tym kontekście mogą zaszkodzić tytułowej jedności chrześcijan?

Takie wypowiedzi z pewnością nie służą budowaniu jedności i wzajemnych relacji w duchu zaufania. Oczywiście w dialogu ekumenicznym nie chodzi o udawanie, że nie ma różnic. Chodzi o wspólną modlitwę, dialog, szacunek i wzajemne świadectwo wobec świata, że Bóg jest miłością. Tak się dzieje np. we Wrocławiu, gdzie rodzi się ciekawa inicjatywa biskupów Wrocławia, aby zainicjować wspólną akcję pomocy dla Aleppo. To jest piękne świadectwo jedności w pomocy drugiemu człowiekowi. Jeżeli tak lubimy cytować papieży to przytoczę encyklikę „Deus Caritas est” , gdzie papież Benedykt XVI napisał: ” Aby świat stał się lepszy, konieczne jest, by chrześcijanie przemawiali jednym głosem i działali na rzecz szacunku dla praw i potrzeb wszystkich, zwłaszcza ubogich, poniżonych i bezbronnych.” To powinna być istota naszego wspólnego świadectwa.

Na zakończenie chciałbym dodać, że Kościół rzymskokatolicki w wielu miejscach naszego kraju angażuje się w dialog ekumeniczny.

Także pozytywnie odnosząc się do ważnego dla nas roku Jubileuszu 500. lat Reformacji. Np. Prymas Polski Abp Polak podczas inauguracji Jubileuszu w Cieszynie powiedział: „Nie stajemy tu dzisiaj, aby się nawzajem oskarżać, ale by z nadzieją spojrzeć w przyszłość i szukać nie tyle tego, co nas dzieli, ale tego, co łączy. Pragniemy bowiem umocnić więzi i głębsze wzajemne zrozumienie w służbie i w świadectwie. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie naszemu wspólnemu świadectwu radości, piękna i przemieniającej mocy wiary…” zaś w szwedzkim Lund papież Franciszek powiedział: „Z wdzięcznością uznajemy, że Reformacja przyczyniła się do przyznania bardziej centralnego miejsca Pismu Świętemu w życiu Kościoła. Luter odkrył tego miłosiernego Boga w Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie wcielonym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Poprzez wyrażenie „tylko z łaski Boga”, przypomina nam, że Bóg zawsze przejmuje inicjatywę i uprzedza wszelką ludzką odpowiedź, w tej samej chwili, w której stara się wzbudzić taką odpowiedź. Nauka o usprawiedliwieniu wyraża więc istotę ludzkiego życia przed Bogiem… wspólna modlitwa jest zarazem uświadomieniem sobie, że bez Boga nic nie możemy uczynić. Dlatego katolikom i luteranom potrzebne jest zjednoczenie z Bogiem i uświadomienie sobie, żeby składać świadectwo wobec tych , którzy potrzebują zawsze Jego łaski.”

W 2013 roku został opublikowany ciekawy, wspólny dokument teologów rzymskokatolickich i luterańskich pt: ” Od konfliktu do komunii.” Warto, żeby nasza wspólna droga wiary nie prowadziła od komunii do nowego konfliktu…

Zebrała Agnieszka Szymkiewicz

https://swidnica24.pl/2017/02/katolicki-ksiadz-twierdzi-ze-biskup-waldemar-pytel-nie-jest-biskupem/
Teresa
PostWysłany: Czw 19:16, 07 Sty 2016   Temat postu:

Konsekracja nowego biskupa ewangelickiego

Image

W Święto Epifanii, 6 stycznia, odbyła się konsekracja i introdukcja - wprowadzenie w urzędowanie - ks. dr. Adriana Korczago na Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uroczystość odbyła się w największej świątyni ewangelickiej w Polsce.

(...)

https://ekai.pl/konsekracja-nowego-biskupa-ewangelickiego/


Image

Bp Roman Pindel, ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego

Galeria tu:
https://bielsko.gosc.pl/gal/spis/2916437.Konsekracja-ewangelickiego-bp-Adriana-Korczago-w-Cieszynie

https://bielsko.gosc.pl/doc/2921879.Ewangelicy-z-nowym-biskupem
Teresa
PostWysłany: Śro 13:22, 08 Kwi 2015   Temat postu:

I niech to wszystko podsumuje czcigodny sługa Boży abp Piotr Jan Fulton Sheen:

"Na kogo można liczyć w walce o ratunek dla naszego Kościoła? Nie na naszych biskupów, naszych kapłanów ani członków zakonów. To WASZE zadanie, ludu wiernego! Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy, abyście uratowali Kościół. WASZA misja to pilnować, aby wasi kapłani zachowywali się jak kapłani, biskupi jak biskupi, a zakonnicy jak zakonnicy!"
Teresa
PostWysłany: Śro 20:47, 11 Mar 2015   Temat postu:

Dobrze żeby pamiętali co nas dzieli. Bo dziś szukają tylko tego co łączy:

Nie zapominajmy nigdy o naszej Katolickiej wierze i kulcie Najświętszej Dziewicy podczas "szukania tego, co łączy, a nie dzieli"

Fragmenty nauczania wspólnoty luterańskiej o Maryi.


(...)

http://www.traditia.fora.pl/bracia-w-wierze-swiat-postepu,19/fragmenty-nauczania-wspolnoty-luteranskiej-o-maryi,12756.html
Teresa
PostWysłany: Sob 16:07, 07 Mar 2015   Temat postu:

Dziennik lokalny doba.pl fajny tytuł dał i zamieścił sporą galerię zdjęć:

Świdnica ma dwóch biskupów

Image Image Image Image

Dwa pierwsze zdjęcia to biskupi katoliccy, dwa następne to księża biorący udział w tej hucpie "konsekracyjnej".

Cała galeria tu:
https://doba.pl/dsw/galeria/3955/14245

https://doba.pl/dsw/artykul/-wideo-swidnica-ma-dwoch-biskupow/3955/0
Teresa
PostWysłany: Sob 15:30, 07 Mar 2015   Temat postu:

Drugi biskup gratuluje:

W związku z uroczystością wprowadzenia w urzędowanie nowego biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego ks. Waldemara Pytla, abp Józef Kupny przekazał nowemu zwierzchnikowi wrocławskich luteran list z życzeniami i gratulacjami.

Nowemu biskupowi

Image

(...)
http://wroclaw.gosc.pl/doc/2381237.Nowemu-biskupowi


Breviarium komentuje:


sobota, 7 marca 2015
czy abp Kupny zna treść deklaracji Dominus Iesus?


Chyba nie

„Biskup w tradycji apostolskiej pełni posługę słowa i sakramentów, troszcząc się, by Słowo Boże było wiernie i czysto zwiastowane, a sakramenty święte sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Bożym” – napisał metropolita wrocławski

"Wierzę także w kontynuację doskonałej współpracy pomiędzy Kościołami, którym służymy"


Przypominamy Jego Ekscelencji, że jedynym sakramentem jakiego może ważnie udzielić pan Waldemar Pytel jest sakrament Chrztu świętego, a jedynym Kościołem ustanowionym przez Boga jest Kościół katolicki. I żadne łżeekumeniczne napinanie się tego nie zmieni.

Sorry, taką mamy dogmatykę.

http://breviarium.blogspot.com/2015/03/czy-abp-kupny-zna-tresc-deklaracji.html
Teresa
PostWysłany: Sob 13:47, 07 Mar 2015   Temat postu:

Mogę się tylko powtórzyć. To jest Pan Waldemar Pytel! - tak samo jak ci inni zwący się "biskupami" Panowie - uparcie trwający w herezji, a nasi wielebni to jeszcze popierają i na takie pseudo "sakry" chodzą i gratulacje składaja! Obyście nie usłyszeli kiedyś Chrystusowego "Biada Wam! ..."
Teresa
PostWysłany: Sob 13:43, 07 Mar 2015   Temat postu:

Teresa napisał:
(...)
Dotychczasowy biskup wrocławski, Ryszard Bogusz pełnił swój urząd przez dwie dziesięcioletnie kadencje i nie zdecydował się kandydować na kolejną. Swój urząd będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy (termin nie jest jeszcze znany). Należy zaznaczyć, że bp Ryszard Bogusz pozostanie proboszczem wrocławskiej parafii Opatrzności Bożej.

Nowy biskup, Waldemar Pytel, będzie łączył obowiązki ordynariusza diecezji i proboszcza w Świdnicy.

http://wroclaw.gosc.pl/doc/2220546.Luteranie-maja-nowego-biskupa

Jak możemy dziś przeczytać na stronie GN, taki moment nastąpił, dziś uroczystość wprowadzenia na urząd nowego "biskupa" - informuje nas ks. Roman Tomaszczuk.

Nowy biskup dla diecezji ewangelickiej

Image

Waldemar Pytel, pastor Kościoła Pokoju, podczas nabożeństwa ekumenicznego w świdnickiej katedrze

Przez prawie 30 lat ks. Waldemar Pytel służył wspólnocie ewangelickiej w Świdnicy. Od 7 marca staje się jej biskupem. Nadal jednak mieszkać będzie w Świdnicy, choć jego katedra znajduje się we Wrocławiu.

7 marca w Kościele Pokoju w Świdnicy, dotychczasowy proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, zostanie ordynowany i wprowadzony na urząd biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP. Diecezja wrocławska obejmuje swoim zasięgiem całą zachodnią Polskę, rozciąga się od gór (Karpacz) po morze - parafie w Szczecinie i Trzebiatowie - i liczy 16 parafii.

"Ks. Waldemar Pytel zostanie konsekrowany i wprowadzony w urząd biskupa diecezji wrocławskiej przez zwierzchnika Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, bp. Jerzego Samca. Asystentami będą biskupi: Ryszard Bogusz, dotychczasowy zwierzchnik diecezji, oraz bp Ragnar Persenius, zwierzchnik diecezji Uppsala w Szwecji, wraz z innymi biskupami" - głosi obwieszczenie na stronie internetowej Kościoła Pokoju.

Kościół ewangelicko-augsburski jest jednym z historycznych Kościołów protestanckich powstałych na skutek reformacji zapoczątkowanej przez zakonnika augustiańskiego Marcina Lutra. Nawoływał on do odnowy Kościoła katolickiego w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się sprzedaży odpustów, a także innym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła. Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął jednak wielką dysputę, która skutkowała schizmą Kościoła zachodniego.

Biblijną naukę Kościoła ewangelicko-augsburskiego streszczają 4 zasady: sola Scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; solum Verbum - jedynie Słowo, sola gratia, sola fide - jedynie łaska, jedynie wiara.

W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie – do Wyznania Augsburskiego.

Biskup ewangelicki jest duchownym zwierzchnikiem kościoła. Kieruje on pracami kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami. Ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez synod na okres 10 lat z możliwością powtórnej elekcji.

Przy okazji ustanowienia ks. Waldemara Pytla biskupem w Świdnicy toczy się dyskusja na temat ważności święceń, sukcesji apostolskiej czy charakteru episkopatu w luteranizmie.

W uroczystościach, które rozpoczynają się o 12.00, weźmie udział m.in. bp Ignacy Dec.

http://swidnica.gosc.pl/doc/2382157.Nowy-biskup-dla-diecezji-ewangelickiej
Teresa
PostWysłany: Pon 19:56, 27 Paź 2014   Temat postu:

"Gość Niedzielny" odnalazł u luteranów sukcesję apostolską - czytając powyżej, to nie pierwszy to już raz.

Luteranie mają nowego biskupa

Image

Nowy biskup diecezji wrocławskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego, Waldemar Pytel

Diecezja wrocławsko kościoła ewangelicko-augsburskiego ma nowego zwierzchnika. Bp. Ryszarda Bogusza, który nie kandydował na kolejną kadencję zastąpi ks. Waldemar Pytel ze Świdnicy.

Wyboru nowego biskupa dokonał synod diecezji wrocławskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce podczas swojej jesiennej sesji w Międzyzdrojach. Kandydatura ks. W. Pytla wskazana została przez konferencję duchownych diecezji wrocławskiej.

Jak czytamy na stronie www.luteranie.pl, pastor jeszcze przed wyborem wskazał jako wzór posługi swojego poprzednika, bp. Ryszarda Bogusza i wyraził chęć kontynuowania jego dzieła. Przekonywał, że bliska mu jest postać apostoła Pawła, jeżdżącego, odwiedzającego i wspierającego zbory. "Pragnę być biskupem duszpasterzem, a nie tylko nadzorcą" - mówił.

Przed elekcją swoje pytania mogli zadawać również zebrani na synodzie duchowni. Jedną z podjętych kwestii było odniesienie się do trendów mających na celu legitymizację związków homoseksualnych w Kościele ewangelickim. Ks. Pytel odpowiedział bardzo stanowczo, że dla niego tego typu związki są nie do zaakceptowania. Przekonywał, że nie można przekroczyć pewnych granic.

Po części przeznaczonej na dyskusję rozpoczęło się właściwe głosowanie. Na ks. Pytla swój głos oddało 40 uprawnionych, a 5 wstrzymało się do głosu. Wyniki głosowania ogłosił zwierzchnik kościoła luterańskiego w Polsce, bp Jerzy Samiec.

Dotychczasowy biskup wrocławski, Ryszard Bogusz pełnił swój urząd przez dwie dziesięcioletnie kadencje i nie zdecydował się kandydować na kolejną. Swój urząd będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy (termin nie jest jeszcze znany). Należy zaznaczyć, że bp Ryszard Bogusz pozostanie proboszczem wrocławskiej parafii Opatrzności Bożej.

Nowy biskup, Waldemar Pytel, będzie łączył obowiązki ordynariusza diecezji i proboszcza w Świdnicy.

http://wroclaw.gosc.pl/doc/2220546.Luteranie-maja-nowego-biskupa
Teresa
PostWysłany: Pon 17:05, 15 Wrz 2014   Temat postu:

Można galerię zdjęć obejrzeć, jak nasi biskupi wymieszali się z ichnimi "biskupami":

Image Image Image

http://katowice.gosc.pl/gal/pokaz/2158302.Ingres-i-konsekracja-bp-Mariana-Niemca/8#gt
Teresa
PostWysłany: Pon 16:55, 15 Wrz 2014   Temat postu:

Ile tych Kościołów Pan Jezus ustanowił? - odpowiedzią niech będzie pierwszy z brzegu tam komentarz:

"Na Litość Boską, przestańcie zakłamywać rzeczywistość! To nie jest żaden biskup, oni nie mają kapłaństwa sakramentalnego, sakramentu święceń a więc i żadnej sukcesji apostolskiej to jest nowy superintendent. I żaden kościół - to jest zbór."

I jeszcze jeden:

"Co wy za bzdury piszecie?!!! Zastanawiam się od dłuższego czasu czy jest to jeszcze katolicki portal? U heretyków nie ma biskupów bo nie ma tam i nigdy nie było sukcesji apostolskiej!!! Konsekracja?!!! Co Wy za bzdury piszecie? Heretyków promujecie?

Ręce opadają!"


Nic ująć, dodać można!

Bóg w nieskończonym miłosierdziu swoim objawił się człowiekowi upadłemu w grzechy w Starym Zakonie przez patriarchów i proroków, a w Nowym przez Syna swego Jezusa Chrystusa. "Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je i nauczając je chować wszystko, com wam przykazał", powiedział Boski Zbawiciel do Apostołów. Aby zaś ta nauka Jego rozszerzała się na tym świecie, nie doznając uszczerbku, założył instytucję, która miała ją przechowywać nieskażoną, czyli Kościół święty – "A ja tobie powiadam", mówi do Piotra, pierwszego Apostoła, "iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go". ..." A tobie dam klucze królestwa niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie"... (Mt. 16, 18-19).

Wyraźnie powiada tutaj Chrystus Pan, że zakłada na ziemi swój Kościół, nie kościoły, a więc jeden Kościół, który miał prowadzić ludzi do ich ostatecznego celu i końca. Mówi tylko do Piotra, i do nikogo więcej, a więc wszystkie inne kościoły nie są od Boga założone, ale od ludzi.

Przeszło 1500 lat po Chrystusie Panu powstał Kościół protestancki, którego założycielem jest ks. Marcin Luter.

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group