Autor Wiadomość
Teresa
PostWysłany: Pon 20:33, 10 Lis 2014   Temat postu:

Rzeczywiście bardzo ciekawe... Można więc sądzić, że Fatima - 1917 r. jest przypieczętowaniem już istniejącej, ortodoksyjnej pobożności. To znak dodatkowo potwierdzający prawdziwość objawień.
stefan
PostWysłany: Sob 17:02, 15 Maj 2010   Temat postu:

Poniżej skan z Worda:

Akt Przebłagalny ku czci Niepokalanej Matki Bożej

Wydawnictwo Księży Jezuitów

Nihil obstat
J. Pawelski S. J.
L. 7270/3.
Pozwalamy drukować
Z Książęce-Biskupiego Konsystorza
Kraków, 13 września 1913 r.
L. S.
Adam Stefan


(Dnia 13 czerwca 1912 r. Ojciec św. Pius X. udzielił odpustu zupełnego tym wszystkim, którzy w pierwszą sobotę miesiąca — po wypełnieniu zwykłych warunków, spowiedzi, Komunji św. i pomodlenia się na Intencję Ojca św. — odprawią osobne nabożeństwo przebłagalne za wszystkie niegodziwe zniewagi i bluźnierstwa, jakiemi ludzie bezbożni Imię i przywileje Przeczystej Panny Marji obrzucają).

"O Niepokalana Pani, zawsze i na wieki przebłogosławiona Panno i Matko Boga, Marjo! My dzieci Twoje, stajemy przed Tobą, aby Cię chwalić, wielbić i czcić — lecz szczególniej, by Ci wynagrodzić i przeprosić Cię za zniewagi i bluźnierstwa, jakie bezbożni przeciw Twemu Najśw. Imieniowi i Twoim niezrównanym przywilejom wygłaszają i rozszerzają.

Dlatego zapewniamy Cię i przyrzekamy uroczyście, że: im więcej bezbożnicy usiłują ten najwspanialszy klejnot z korony Twej wyrwać, zaprzeczając Ci Twego Niepokalanego Poczęcia — tem mocniej my wierzymy i tem głośniej i uroczyściej wyznajemy, żeś Ty, o Przenajśw. Panno, od pierwszej chwili Twego Poczęcia, za szczególniejszą łaską i przywilejem Wszechmocnego Boga, od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego wolną była i pozostała i właśnie dlatego potężną hetmanką i niezwyciężoną pogromicielką i oną niewiastąś się stała, która głowę węża piekielnego starła.

Im więcej nieprzyjaciele Twoi chcą Cię z ułomnymi i grzesznymi ludźmi na równi postawić, — tem radośniej my pozdrawiamy Ciebie, jako łaski pełną i błogosławioną między niewiastami i wierzymy, żeś przez całe Twe życie ziemskie nigdy najmniejszego nie popełniła grzechu, a przeto najdoskonalszym jesteś wzorem chrześcijańskiego życia.

Im więcej niewierni rozzuchwalają się i na Twoje najczystsze napadają Dziewictwo - tem goręcej my uwielbiamy Cię ze św. Grzegorzem, jako całą piękną i bez zmazy Dziewicę i wyznajemy ze św. katolickim Kościołem: Tyś przed narodzeniem i po narodzeniu Twego Boskiego Syna była i pozostała nienaruszoną Panną, Panną co do ciała, Panną co do duszy, najświętszą ciałem i duszą Dziewicą .

Im więcej fałszywa wiedza stawia Cię w rzędzie zwykłych niewiast i Twojej przecudownej płodności przeczy — tem więcej bez zastrzeżeń my wierzymy i wyznajemy, żeś Ty o Przenajświętsza, po wszystkie czasy przeczysta Dziewico, Marjo, za sprawą Ducha Przenajśw. poczęła Jednorodzonego Syna Boga i bez najmniejszej utraty czegokolwiek z blasku Dziewictwa Twego, Jezusa Chrystusa naszego Pana i Pana wszechświata porodziła, a przeto najprawdziwiej i najdosłowniej Matką Boga i Bogarodzicą jesteś i zowiesz się.

Im więcej grzesznicy Twej czci uwłaczają i z pod Twej władzy wyrwać się usiłują — z tem większym zapałem my łączymy nasze głosy w uwielbieniach, które się do Ciebie wznoszą od narodu do narodu, tem goręcej my pragniemy Ci służyć, o najmiłościwsza Władczyni, przekonani o tej niezłomnej prawdzie, żeś z ciałem i z duszą w niebo wziętą i jako Królowa ponad wszystkich Aniołów i ludzi wyniesioną i ukoronowaną została.

Im więcej piekielny wąż na Ciebie i na Twoich czcicieli nastaje — tem pewniejsi zwycięstwa stajemy pod Twoim sztandarem, by tem mężniej walczyć w obronie Twoich przywilejów, by tem wierniej stać przy Tobie, o Ty przepotężna i przemożna Pogromicielko wszelkiej piekielnej złości i przewrotności.

Im więcej niewierzący i zbłąkani szydzą i śmieją się z ufności, miłości i czci ku Tobie, dzieci Twoich — tem ufniej my uciekać się do Ciebie będziem, we wszystkich potrzebach i dolegliwościach naszych; boś Ty przecież naszą najlepszą Matką, naszą po wszystkie czasy gotową nas wesprzeć Wspomożycielką, naszą najpewniejszą ucieczką w życiu i śmierci.

Módlmy się:
Niepokalanie Poczęta Dziewico, Przenajświętsza Boża Rodzicielko, Królowo niebios i ziemi. Zwróć Twoje miłosierne oczy ku nam i przychodź nam z pomocą w walce z mocami ciemności, byśmy jako dzieci Twoje, grzechu zawsze się strzegli, Twoje cnoty naśladowali i do Ciebie, do Twojego niebiańskiego Królestwa zdążali. Amen"
stefan
PostWysłany: Sob 14:05, 15 Maj 2010   Temat postu: Akt Przebłagalny z 1913 roku

Z broszurki znalezionej w starej książeczce do nabożeństwa. Czyżby protoplasta Pierwszych Sobót?

"Dnia 13 czerwca 1912 r. Ojciec św. Pius X. udzielił odpustu zupełnego tym wszystkim, którzy w pierwszą sobotę miesiąca — po wypełnieniu zwykłych warunków, spowiedzi, Komunji św. i pomodlenia się na intencję Ojca św. — odprawią osobne nabożeństwo przebłagalne za wszystkie niegodziwe zniewagi i bluźnierstwa, jakiemi ludzie bezbożni Imię i przywileje Przeczystej Panny Marji obrzucają."


Image Image Image Image

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group