Autor Wiadomość
Teresa
PostWysłany: Nie 11:31, 13 Mar 2016   Temat postu:

Módlmy się za Żydów, aby Bóg raczył zdjąć zasłonę z ich serc i aby mogli poznać z nami Pana naszego Jezusa Chrystusa.


I Niedziela Męki Pańskiej
(...)
http://www.traditia.fora.pl/przedposcie-i-wielki-post,37/niedziela-meki-panskiej-dominica-de-passione,3791.html
Teresa
PostWysłany: Pon 12:20, 18 Mar 2013   Temat postu: Twoją chlubą - święta wiara chrześcijańska!

"Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście" (J 8, 47).

Żydzi chlubili się ze swego pochodzenia od Abrahama. A Jezus rzekł im na to: "Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama" (J 8, 39). Ty chlubisz się dzięki powołaniu do świętej wiary chrześcijańskiej z tego powodu, iż jesteś dzieckiem Bożym. Dobrze, ale w takim razie pokaż to czynem. Pokaż to w potrójny sposób.

Przede wszystkim miłuj Słowo Boże. Zbawiciel podkreślił to szczególnie, a św. Jan Chryzostom pisze: "Tak jak jest to oznaką zdrowia, gdy u kogoś wzrasta apetyt, tak jest to także znakiem wybrania, gdy ktoś chętnie i z zamiłowaniem słucha Słowa Bożego". Dlatego nie zaliczaj się nigdy do tych, którzy nic nie chcą wiedzieć o kazaniach i duchownym czytaniu. Nie zaliczaj się do tych, którzy tylko dla krytyki przychodzą na kazania, którzy szukają w kazaniach tylko zewnętrznych blasków wymowy. Jeśli jesteś dobrej woli, to możesz z każdego kazania czegoś się nauczyć.

Następnie szukaj chwały Bożej. Idź tu wiernie śladami swego Mistrza, który zapewnia w dzisiejszej Ewangelii: "Ja czczę Ojca mego" (J 8, 49). A więc nie zaliczaj się do żądnych czci i zazdrosnych, którym każde przeciwne słówko wystarcza do upadku. Nie zaliczaj się do tych przeczulonych, których świat cały kręci się koło ich urojonego punktu honoru. Nie zaliczaj się do tych, którzy ustawicznie oglądają się za czczym dymem kadzidła pochwały. Bogu samemu zawdzięczasz wszystko, Bogu też samemu niech płynie ze wszystkiego większa chwała!

Wreszcie czyń wolę Bożą. Znowu dał ci tu przykład Chrystus. Dla niego wypełnienie woli Ojca było jego pokarmem (J 4, 34). Także wtedy i właśnie wtedy szczególniej, gdy wola ta żądała od niego ubóstwa, znoszenia niewdzięczności, oszczerstw, gorzkiej męki i wreszcie strasznej śmierci. Nie zapominaj o tym! Widzisz znowu, że chrześcijaństwo nie kończy się na księdze metryk. Bóg chce chrześcijańskiego czynu. Dowiedź, iż jesteś takim chrześcijaninem przez miłość Słowa Bożego, gorliwością o chwałę Bożą i przez wypełnienie woli Bożej. Wszystko streszcza się w tym napomnieniu Jezusa: "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego" (Mt 7, 21).

Z Rozmyślań z Bogiem dla świeckich msza.net

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group