Nauczanie Papieży, Magisterium i Ojców Kościoła Katolickiego
Data Temat
2021-05-07 08:02 Watykan przypomina 'Rodzinę na uchodźstwie' Piusa XII
2021-02-01 17:01 Encyklika Leona XIII 'Satis cognitum' O jedności Kościoła
2021-02-01 08:07 List Kongregacji Nauki Wiary - "Samaritanus bonus"
2021-01-30 09:13 INSTRUKCJA O SZACUNKU DLA RODZĄCEGO SIĘ ŻYCIA LUDZKIEGO
2020-12-14 08:24 O kwestii przystępowania do Komunii św.katolickich polityków
2020-10-04 11:47 Encykliki społeczne papieży: od 'Rerum novarum' do 'Fratelli
2020-10-01 09:09 Octobri Mense - encyklika papieża Leona XIII
2020-09-15 13:15 Leon XIII - Diuturnum illud - O władzy politycznej
2020-08-06 15:28 Adhortacja Apostolska Evangelii Nuntiandi - Paweł VI
2020-02-15 09:11 Godność przyjęcia Komunii świętej: zasady ogólne
2020-02-15 08:13 List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania
2020-01-16 17:55 Leon XIII encyklika Tamesti futura z 1 listopada 1900 r.
2019-11-06 18:08 Paweł VI: Konstytucja apostolska Indulgentiarum Doctrina
2019-11-04 08:31 PAWEŁ VI Świętość Kościoła
2019-10-14 18:57 Nauka Kościoła Katolickiego - dokumenty Kościoła Katolickieg
2019-05-15 19:05 Nieznany list Jana Pawła II w sprawie księży pedofilów
2019-05-15 06:36 Karta Praw Rodziny - Rzym, 1983 r.
2019-02-20 08:07 Pius XI -Divini illius Magistri
2019-02-09 11:46 Paweł VI - encyklika Humanae vitae z 25 lipca 1968 r.
2019-02-07 08:44 Paweł VI - encyklika Ecclesiam suam z 6 sierpnia 1964 r.
2019-01-29 12:51 PAWEŁ VI - ENCYKLIKA SACERDOTALIS CĆLIBATU
2019-01-03 08:59 Pius X - Acerbo Nimis - nauczaniu doktryny chrześcijańskiej
2018-02-07 14:00 Paweł VI encyklika Misterium fidei i Wyznanie wiary w 1968 r
2018-02-04 18:29 Leon XIII - encyklika Exeunte iam anno z 25 XII 1888
2017-12-20 10:33 Św. Pius X. Iucunda sane - O świętym Grzegorzu Wielkim
2017-09-21 04:18 Sobór Trydencki o Najświętszym Sakramencie Eucharystii.
2017-08-13 19:10 Benedykt XV - encyklika Ad Beatissimi Apostolorum
2017-07-09 11:22 Watykan ws. komunii "bezglutenowej"
2017-06-15 12:23 Pius VIII. Traditi humilitati - O programie pontyfikatu
2016-10-25 17:14 Instrukcja Ad resurgendum cum Christo dotycząca pochówku ...
2016-09-07 11:43 Kościół o związkach homoseksualnych
2016-01-19 16:26 Leon X. Exsurge Domine - Potępienie błędów Marcina
2015-10-20 17:05 Leon XIII - Quod apostolici muneris
2015-10-14 16:49 Odpowiedzialność pasterzy - fragmenty z: VERITATIS SPLENDOR
2015-06-01 07:28 Eugeniusz IV. Cantate Domino - Bulla unii z Koptami
2014-11-06 10:20 Benedykt XVI: List apostolski motu proprio ''Latina Lingua''
2014-08-22 08:40 Paweł VI - Maryja - wzorem wiary - audiencja generalna 1967
2014-03-07 08:55 Pius XI. Studiorum ducem - O świętym Tomaszu z Akwinu
2013-06-25 14:27 Leon XIII. Apostolicae curae - O nieważności święceń ...
2013-05-24 16:50 Papież Św. Pius X - przemówienie do nowo mianowanych kard.
2012-11-13 11:08 Pius XII. Ci riesce - Wspólnota międzynarodowa a tolerancja
2012-07-01 07:28 ''Inde a Primis'' - List Apostolski Jana XXIII o kulcie ....
2012-01-28 10:44 Konstytucja dogmatyczna - Pastor aeternus - SVI
2012-01-26 17:21 Leon XIII. Divinum illud - O Duchu Świętym
2011-12-23 13:28 Taniec w Liturgii: Kongregacja ds.Sakramentów i Kultu Bożego
2011-08-14 08:46 Pius X - Motu Proprio o Muzyce Kościelnej i Pius XII ...
2011-08-07 12:46 Papież Leon XIII - Endyklika Annum Sacrum
2011-03-07 08:23 Encyklika ''Sapientiae christianae'' Leona XIII
2010-11-17 14:01 Co to jest ten modernizm?
2010-11-17 13:45 Pius X: O ODNOWIENIU WSZYSTKICH RZECZY W CHRYSTUSIE