Autor Wiadomość
Teresa
PostWysłany: Pon 10:18, 21 Lis 2016   Temat postu:

Papież na zakończenie Roku Miłosierdzia: Serce Jezusa nadal otwarte na oścież

Image

Nawet jeśli zamykają się święte drzwi, nadal pozostanie otwarta na oścież prawdziwa brama miłosierdzia, którą jest Serce Chrystusa. Z otwartego boku Zmartwychwstałego Pana aż do końca czasów wypływać będzie miłosierdzie, pocieszenie i nadzieja – mówił Franciszek podczas Mszy na zakończenie Roku Miłosierdzia. Tuż przed jej rozpoczęciem oficjalnie zamknął ostatnie drzwi świętego tego Jubileuszu, które znajdują się w Bazylice św. Piotra. Na tę szczególną uroczystość przybyło do Watykanu 70 tys. wiernych. Obecni też byli kardynałowie, którzy wzięli udział w konsystorzu.

Do znaczenia zakończonego właśnie Roku Miłosierdzia Franciszek nawiązał w homilii.

„Ten Rok Miłosierdzia zachęcił nas do odkrycia na nowo centrum, do powrotu do tego, co istotne. Ten czas miłosierdzia wzywa nas do spojrzenia na prawdziwe oblicze naszego Króla, które jaśnieje w Zmartwychwstaniu oraz do okrycia na nowo młodego i pięknego oblicza Kościoła, które jaśnieje, kiedy jest gościnny, wolny, wierny, ubogi w środki a bogaty w miłość, misyjny. Miłosierdzie, prowadząc nas do serca Ewangelii, zachęca nas także do porzucenia nawyków i zwyczajów, które mogłyby stanowić przeszkodę w służbie dla Królestwa Bożego; do odnalezienia naszej orientacji jedynie w odwiecznym i pokornym królowaniu Jezusa, nie dostosowując się do przemijającego panowania i zmiennych mocarstw każdej epoki” – powiedział Ojciec Święty.

Głównym tematem papieskiej homilii było królowanie Chrystusa. Zakończenie Roku Świętego wyznaczono bowiem na dzisiejszą niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Franciszek zauważył, że sposób, w jaki dzisiejsza Ewangelia przedstawia panowanie Jezusa jest dość zaskakujący.

„«Mesjasz, Wybraniec Boży, Król» (Łk 23,35.37) wydaje się nie mieć władzy ani chwały: jest przybity do krzyża, gdzie wygląda bardziej na pokonanego niż na zwycięzcę. Jego królewskość jest paradoksalna: Jego tronem jest krzyż; Jego korona zrobiona została z cierni; nie ma berła, ale dano Mu do ręki trzcinę; nie nosi zbytkownych szat, ale został odarty z tuniki; nie ma błyszczących pierścieni na palcach, ale ręce przebite gwoździami; nie ma skarbu, ale zostaje sprzedany za trzydzieści srebrników” – mówił Ojciec Święty.

To pokazuje, jak zauważył, Papież, że królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Jego wielkość nie wynika z potęgi rozumianej w kategoriach ziemskich, lecz jest oparta na Bożej miłości, która wszystko może ogarnąć i uzdrowić. Z tej miłości Chrystus uniżył się i przyjął naszą ludzką nędzę. Nie potępił nas ani nie zdobył. Nigdy nie naruszył naszej wolności, lecz utorował sobie drogę miłością pokorną, która wszystko wybacza, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko znosi. Tylko taka miłość zwyciężyła i nadal zwycięża naszych największych wrogów: grzech, śmierć i lęk.

„Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, głosimy to szczególne zwycięstwo, poprzez które Jezus stał się Królem wieków, Panem dziejów: jedynie dzięki wszechmocy miłości, będącej naturą Boga, Jego własnym życiem, które nigdy się nie skończy [por. 1 Kor 13,8]. Z radością dzielimy się pięknem posiadania Jezusa jako naszego Króla: Jego panowanie miłości przemienia grzech w łaskę, śmierć w zmartwychwstanie, lęk w ufność. Byłoby to jednak za mało, gdybyśmy wierzyli, że Jezus jest Królem wszechświata i centrum historii, a nie uczynili Go Panem naszego życia: wszystko to jest próżne, jeśli Go nie przyjmiemy osobiście i jeśli nie przyjmiemy także Jego sposobu panowania” – powiedział Ojciec Święty.

W dalszej części homilii Franciszek szczegółowo rozważył dzisiejszą Ewangelię, przypatrując się różnym postawom ludzi, którzy zgromadzili się wokół krzyża. Pierwsza z nich to postawa tłumu, który przypatruje się z daleka, zachowuje dystans. „Pod wpływem okoliczności życia i naszych niespełnionych oczekiwań także i my możemy być kuszeni, by podchodzić z rezerwą do królowania Jezusa, by nie akceptować do końca zgorszenia Jego pokornej miłości, która niepokoi nasze ego, która przeszkadza” – powiedział Franciszek.

Drugą postawą jest zachowanie tych, którzy szydzą z Jezusa i prowokują Go, by zszedł z krzyża i ocalił własne życie. Jest to, jak zauważył Papież, największa pokusa, która skłania Jezusa, by bardziej umiłował siebie niż innych.

„W Ewangelii pojawia się też inna osoba, bliższa Jezusowi: łotr, który prosi Go: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa» (w. 42). Ten człowiek, patrząc po prostu na Jezusa, uwierzył w Jego królestwo. I nie zamknął się w sobie, ale ze swoimi błędami, grzechami i nędzą zwrócił się do Jezusa. Poprosił, aby o nim pamiętał, i doświadczył miłosierdzia Bożego: «Dziś ze Mną będziesz w raju» (w . 43). Bóg, skoro Mu to tylko umożliwimy, pamięta o nas. Jest gotów całkowicie i na zawsze usunąć grzech, ponieważ Jego pamięć nie zapisuje dokonanego zła i nie rozważa doznanych krzywd, tak jak nasza. Bóg nie pamięta o grzechu, ale o nas, o każdym z nas, swoich ukochanych dzieciach. I jest przekonany, że zawsze można zacząć od nowa, podnieść się. Prośmy i my o dar tej pamięci otwartej i żywej. Prośmy o łaskę, byśmy nigdy nie zamykali drzwi pojednania i przebaczenia, ale abyśmy umieli przekraczać zło i rozbieżności, otwierając każdą możliwą drogę nadziei. Tak jak Bóg w nas wierzy, nieskończenie i niezależnie od naszych zasług, podobnie i my jesteśmy powołani do budzenia nadziei i dawania szansy innym” – powiedział Papież.

Radio Watykańskie
Teresa
PostWysłany: Nie 12:46, 20 Lis 2016   Temat postu:

Papież zamknął Drzwi Święte bazyliki św. Piotra

Image

Nie wystarczy wierzyć, „że Jezus jest Królem wszechświata i centrum historii, nie czyniąc Go Panem naszego życia: wszystko to jest próżne, jeśli Go nie przyjmiemy osobiście i jeśli nie przyjmiemy także Jego sposobu panowania” - mówił o tym papież Franciszek w czasie Mszy św., odprawionej na placu św. Piotra w Watykanie na zakończenie obchodów Jubileuszu Miłosierdzia. Wcześniej, zamknął Drzwi Święte bazyliki św. Piotra w Watykanie. Były one symbolem Jubileuszu Miłosierdzia, który rozpoczął się 8 grudnia 2015 r., a kończy 20 listopada 2016 r.

Zauważył, że „Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata stanowi ukoronowanie roku liturgicznego” i Roku Świętego Miłosierdzia. Wyjaśnił, że Ewangelia przedstawia królewskość Jezusa „w sposób zaskakujący”. - „Mesjasz, Wybraniec Boży, Król” pojawia się bez żadnej władzy ani chwały: jest przybity do krzyża, gdzie wygląda bardziej na pokonanego niż na zwycięzcę. Jego królewskość jest paradoksalna: Jego tronem jest krzyż; Jego korona zrobiona jest z cierni; nie ma berła, ale dano Mu w rękę trzcinę; nie nosi zbytkownych szat, ale został odarty z tuniki; nie ma błyszczących pierścieni na palcach, ale ręce przebite gwoździami; nie ma skarbu, ale zostaje sprzedany za trzydzieści srebrników - przypomniał Ojciec Święty i stwierdził, że „naprawdę Królestwo Jezusa nie jest z tego świata”. Zaznaczył, że wspaniałość Jego królestwa nie jest „władzą według kryteriów świata, lecz Bożą miłością, miłością zdolną by dotrzeć i uzdrowić wszystko”.

- Ze względu na tę miłość Chrystus zniżył się do nas, przeżywał naszą ludzką niedolę, doświadczał naszej najgorszej kondycji: niesprawiedliwości, zdrady, opuszczenia; doświadczył śmierci, grobu, otchłani. W ten sposób nasz król wyszedł do granic wszechświata, aby ogarnąć i zbawić wszystko, co żyje. Nie potępił nas, nawet nas nie pokonał, nigdy nie naruszył naszej wolności, ale stał się drogą z pokorną miłością, która wszystko usprawiedliwia, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi. Tylko ta miłość pokonała i nadal pokonuje naszych wielkich nieprzyjaciół: grzech, śmierć, lęk - mówił Franciszek. Podkreślił, że „Jego panowanie miłości przemienia grzech w łaskę, śmierć w zmartwychwstanie, lęk w ufność”.

- Byłoby to jednak za mało, gdybyśmy wierzyli, że Jezus jest Królem wszechświata i centrum historii, nie czyniąc Go Panem naszego życia: wszystko to jest próżne, jeśli Go nie przyjmiemy osobiście i jeśli nie przyjmiemy także Jego sposobu panowania - przestrzegł papież.

Przyznał, że w obliczu okoliczności życia i naszych niespełnionych oczekiwań „możemy być kuszeni, by nabrać dystansu do królowania Jezusa, by nie akceptować do końca zgorszenia Jego pokornej miłości, która niepokoi nasze ego, która przeszkadza”. - Wolimy pozostać raczej przy oknie, pozostać na uboczu, niż zbliżyć się i stać się bliźnimi. Jednak lud święty, który ma Jezusa za Króla, jest powołany, aby iść Jego drogą konkretnej miłości; by każdy zastanawiał się codziennie: „Czego żąda ode mnie miłość, gdzie mnie popycha? Jaką odpowiedź dam Jezusowi moim życiem?” - pytał Franciszek.

Wskazał, że jeśli chcemy przyjąć panowanie Jezusa, musimy walczyć z pokusą panowania zgodnie z logiką tego świata: zejścia z krzyża i pokonania nieprzyjaciół, musimy „utkwić spojrzenie w Ukrzyżowanym, by stawać się coraz bardziej Jemu wierni”. Ileż razy - zastanawiał się Ojciec Święty - „także my poszukiwaliśmy zadowalających zabezpieczeń, jakie daje świat. Ileż razy byliśmy kuszeni, aby zejść z krzyża. Siła atrakcyjności władzy i sukcesu wydawała się łatwą i szybką drogą upowszechniania Ewangelii, i zapominaliśmy w pośpiechu jak działa królestwo Boże”.

Zaznaczył, że Rok Miłosierdzia „zachęcił nas do odkrycia na nowo centrum, do powrotu do tego, co istotne”. - Ten czas miłosierdzia wzywa nas do spojrzenia na prawdziwe oblicze naszego Króla, które jaśnieje w Zmartwychwstaniu oraz do okrycia na nowo młodego i pięknego oblicza Kościoła, które jaśnieje, kiedy jest on gościnny, wolny, wierny, ubogi w środki i bogaty w miłość, misyjny. Miłosierdzie, prowadząc nas do serca Ewangelii, zachęca nas także do porzucenia nawyków i zwyczajów, które mogłyby stanowić przeszkodę w służbie dla królestwa Bożego; do odnalezienia naszej orientacji jedynie w odwiecznym i pokornym królowaniu Jezusa, nie dostosowując się do niepewnego panowania i zmiennych mocarstw każdej epoki - mówił papież.

Apelował o przyjęcie postawy złoczyńcy, który z krzyża prosił: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. - Ten człowiek, patrząc po prostu na Jezusa, uwierzył w Jego królestwo. I nie zamknął się w sobie, ale ze swoimi błędami, grzechami i biedami zwrócił się do Jezusa. Poprosił, aby o nim pamiętał, i doświadczył miłosierdzia Bożego: „Dziś ze Mną będziesz w raju”. Bóg, skoro Mu to tylko umożliwimy, pamięta o nas. Jest gotów całkowicie i na zawsze usunąć grzech, ponieważ Jego pamięć nie zapisuje dokonanego zła i nie rozważa doznanych krzywd, tak jak nasza. Bóg nie pamięta o grzechu, ale o nas, o każdym z nas, swoich ukochanych dzieciach. I jest przekonany, że zawsze jest możliwe zacząć od nowa, podnieść się - przekonywał Franciszek.

Przypomniał, że „choć zamykają się Drzwi Święte, pozostaje otwarta dla nas na oścież prawdziwa brama miłosierdzia, którą jest serce Chrystusa. Z przebitego boku Zmartwychwstałego aż do końca czasów wypływa miłosierdzie, pocieszenie i nadzieja”.

Podziękował Bogu za to, że „wielu pielgrzymów przekroczyło Drzwi Święte i z dala od szumu prasowych relacji zakosztowało wielkiej dobroci Pana”. - Dziękujmy za to i pamiętajmy, że doświadczyliśmy miłosierdzia, aby przyodziać się w uczucia miłosierdzia, abyśmy i my również stali się narzędziami miłosierdzia - powiedział Franciszek.

https://www.ekai.pl/papiez-zakonczyl-jubileusz-milosierdzia/
Teresa
PostWysłany: Wto 12:21, 18 Paź 2016   Temat postu:

Papiescy legaci zamkną Drzwi Święte w rzymskich bazylikach

Image

Papiescy legaci zamkną Drzwi Święte w rzymskich bazylikach

Za niewiele ponad miesiąc, 20 listopada, w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, dobiegnie końca Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia. Zostaną wtedy zamknięte Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej. Już tydzień wcześniej, w niedzielę 13 listopada, planowana jest ceremonia zamknięcia takich samych Drzwi w trzech pozostałych bazylikach większych Wiecznego Miasta. Legatami, którzy będą jej przewodniczyć, Papież mianował archiprezbiterów wspomnianych świątyń. Są nimi: kard. Agostino Vallini dla Bazyliki Laterańskiej, kard. Santos Abril y Castelló dla Bazyliki Matki Bożej Większej, a kard. James Michael Harvey dla Bazyliki św. Pawła za Murami.

Radio Watykańskie
Teresa
PostWysłany: Sob 10:36, 02 Kwi 2016   Temat postu:

Odnowa sakramentu pokuty owocem Roku Miłosierdzia
(...)
http://www.traditia.fora.pl/informacje-od-pontyfikatu-franciszka,86/odnowa-sakramentu-pokuty-owocem-roku-milosierdzia,14410.html
Teresa
PostWysłany: Śro 11:11, 30 Gru 2015   Temat postu:

Watykan wybije specjalny medal na Jubileusz Miłosierdzia

Image

Medal Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

Okres świąteczno-urlopowy we Włoszech i wielu innych krajach europejskich jest dla licznych pielgrzymów okazją do odbycia jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu i przejścia przez Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej. Grupy zorganizowane, a także pątnicy indywidualni rejestrują się w rzymskim biurze Roku Jubileuszowego i podążają specjalnie wydzielonym pielgrzymim szlakiem od Zamku Anioła do Bazyliki św. Piotra.

Franciszek przy różnych okazjach nawiązuje do tego szczególnego czasu łaski w Kościele. Zwraca uwagę na konkretną przemianę każdego człowieka, która zawsze wpisana jest w dobroć i dar Bożego przebaczenia. Papież podkreślił to także w dzisiejszym swoim wpisie na tweetterze, w którym czytamy, że „Miłosierdzie Boga będzie zawsze większe od każdego grzechu” (bulla Misericordiae vultus, 3).

Z okazji Wielkiego Jubileuszu włoska mennica państwowa wybije na zamówienie Watykanu przygotowany specjalnie na tę okazję medal. Edycja jest limitowana, a każdy egzemplarz będzie posiadał własny numer identyfikacyjny. 100 egz. zostanie wybitych w złocie, a po 3 tys. w srebrze i w brązie. Powstanie także 200 tryptyków po trzy medale wybite w każdym z tych metali.

Na awersie medalu zobaczymy herb papieski oraz łaciński napis: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 2015 (Iubilaeum Extraordinarium Misericordiae 2015). Na rewersie zaś pojawi się fragment obrazu Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”, którego oryginał znajduje się w Muzeum Ermitażu w Petersburgu. Na stronie tej znajdzie się także napis po łacinie: „Jego miłosierdzie na wieki” (In aeternum misericordia eius). Autorem projektu jest włoska artystka Mariangela Crisciotti. Medal będzie dostępny od 4 stycznia 2016 r.

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2015/12/29/watykan_wybije_specjalny_medal_na_jubileusz_mi%C5%82osierdzia/pl-1197603
Teresa
PostWysłany: Nie 11:33, 13 Gru 2015   Temat postu:

Dlaczego potrzebujemy Roku Miłosierdzia? Franciszek: zakochany w nas Bóg prosi „Oddaj mi swoje grzechy”. Papież wyjaśnił, czym jest miłosierdzie.
(...)
http://www.traditia.fora.pl/audiencje-ogolne-katechezy-srodowe-homilie-franciszka,90/audiencja-ogolna-dlaczego-potrzebujemy-roku-milosierdzia,13940.html
Teresa
PostWysłany: Wto 19:17, 08 Gru 2015   Temat postu:

Otwarcie Drzwi Świętych

Image

Kulminacyjnym punktem dzisiejszej liturgii papieskiej było otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej. Od XV w. gest ten jest nierozłącznie związany z inauguracją Roku Świętego.

„Otwierają się przed nami Drzwi Święte; to sam Chrystus, który poprzez tajemnicę Kościoła wprowadza nas w tajemnicę Bożej miłości, która pociesza; miłości bez miary, która obejmuje całą ludzkość” – mówił diakon, wyjaśniając znaczenie tego gestu.

Uroczystego otwarcia Drzwi Świętych dokonał sam Papież. Kiedy w procesji doszedł po liturgii eucharystycznej do atrium Bazyliki Watykańskiej, czekał tam na niego Benedykt XVI, który odpowiedział na zaproszenie swego następcy i wziął udział w tym obrzędzie.

Stojąc u Drzwi Świętych Franciszek modlił się o dobre przeżywanie rozpoczynającego się roku łaski, o ufne zwracanie się do Jezusa, który jest jaśniejącym obliczem nieskończonego miłosierdzia Boga.

„On jest Bramą, poprzez którą przychodzimy do Ciebie, niewyczerpanym źródłem pocieszenia dla wszystkich, pięknem, które nie zna zachodu, doskonałą radością w życiu bez końca”.

Otworzywszy oba skrzydła Drzwi Świętych Papież modlił się przez chwilę w ciszy na progu Bazyliki Watykańskiej. Potem poczekał, aż przez Drzwi Święte przejdzie również Benedykt XVI. Następnie na czele procesji udał się w kierunku ołtarza Konfesji św. Piotra, gdzie uroczystym błogosławieństwem zakończyła się ta liturgiczna inauguracja Roku Miłosierdzia.

Warto przypomnieć, że Ojciec Święty osobiście będzie jeszcze przewodniczył obrzędom otwarcia takich drzwi w dwóch innych bazylikach papieskich: w przyszłą niedzielę na Lateranie, a 1 stycznia w Bazylice Matki Bożej Większej. Natomiast w Bazylice św. Pawła za Murami obrzędu tego dokona w imieniu Papieża jej archiprezbiter kard. James Harvey już w niedzielę.

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2015/12/08/otwarcie_drzwi_%C5%9Bwi%C4%99tych_/pl-1192921
Teresa
PostWysłany: Wto 17:46, 08 Gru 2015   Temat postu:

Cytat:
Po słowach modlitwy pchnął dwa skrzydła prowadzących do bazyliki Drzwi Świętych. Papież stanął w progu świątyni i pogrążył się na chwilę w modlitwie. Po nim wszedł papież senior oraz kardynałowie, biskupi i kapłani koncelebrujący Mszę św.

To uścisk, który mówi do całego świata!

Dzisiaj, 8 grudnia 2015, o 11:10 papież Franciszek otworzył Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra, w ten sposób inaugurując Rok Święty Miłosierdzia, który zakończy się 20 listopada 2016 roku. "Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Oto jest brama Pana - są to słowa, którymi papież otworzył Jubileusz miłosierdzia..
Na krótko przed otwarciem Drzwi Świętych, Papież objął i wymienił pozdrowienia z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI ; po otwarciu Franciszek ponownie objął ramiona emerytowanego biskupa Rzymu, a następnie gdy podszedł do drzwi Bazyliki.


Image
Image
Image

Kilka chwil po otwarciu Drzwi Świętych i nowe przyjazne spotkanie papieża Franciszka z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI.

https://www.papaboys.org/quellabbraccio-che-parla-a-tutto-il-mondo/Benedykt XVI przechodzi przez Drzwi Święte.
(...)
https://www.youtube.com/watch?v=XKM0bOCUJtM

https://www.youtube.com/watch?v=4v_mY4LIJdY
Teresa
PostWysłany: Wto 17:45, 08 Gru 2015   Temat postu:

Franciszek otworzył Drzwi Święte

Image

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C442274%2Cpapiez-otworzyl-drzwi-swiete-inaugurujac-rok-milosierdzia.html

Franciszek otworzył 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Drzwi Święte w bazylice św. Piotra w Watykanie inaugurując tym samym Jubileusz Roku Miłosierdzia. Ceremonia odbyła się na zakończenie Mszy św. odprawianej na placu św. Piotra z udziałem 50 tys. wiernych z całego świata. W przedsionku bazyliki Franciszkowi towarzyszył papież senior Benedykt XVI.

Ceremonia otwarcia drzwi świętych miała prostą oprawę. "Bracia i siostry, ożywiani wiarą w Jezusa, naszego Zbawiciela, którą odnowiliśmy podczas celebracji eucharystycznej i strzeżeni przez Niepokalanie Poczętą Maryję Pannę rozpoczynamy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia" - powiedział diakon na początku ceremonii otwarcia Drzwi Świętych.

Franciszek w procesji udał się do przedsionka bazyliki watykańskiej. Tam przywitał się z papieżem seniorem Benedyktem XVI. "Boże, który objawiasz swoją wszechmoc przede wszystkim poprzez miłosierdzie i przebaczenie, daj nam przeżyć rok łaski, czas sprzyjający miłowaniu Ciebie i braci, w radości Ewangelii. Nieustannie zsyłaj na nas swego Ducha Świętego, abyśmy niestrudzenie z ufnością kierowali spojrzenie na Tego, którego przebiliśmy, Twego Syna, który stał się człowiekiem, jaśniejące oblicze Twego nieskończonego miłosierdzia, pewne schronienie dla nas wszystkich, grzeszników, potrzebujących przebaczenia i pokoju, prawdy, która wyzwala i zbawia. On jest Bramą, przez którą przychodzimy do Ciebie, niewyczerpalne źródło pocieszenia dla wszystkich, piękno, które nie zna zachodu, radość doskonałą w życiu bez końca. Niech się za nami wstawia Niepokalana Dziewica, pierwszy i wspaniały owoc paschalnego zwycięstwa, jaśniejąca jutrzenka nowych niebios i ziemi nowej, szczęśliwy cel naszej ziemskiej pielgrzymki. Tobie Ojcze Święty, Twemu Synowi, naszemu Odkupicielowi, Duchowi Świętemu, Pocieszycielowi wszelka cześć i chwała na wieki wieków - modlił się Franciszek.

Po słowach modlitwy pchnął dwa skrzydła prowadzących do bazyliki Drzwi Świętych. Papież stanął w progu świątyni i pogrążył się na chwilę w modlitwie. Po nim wszedł papież senior oraz kardynałowie, biskupi i kapłani koncelebrujący Mszę św.

W procesji ruszyli do konfesji św. Piotra. Tam Franciszek udzielił błogosławieństwa, które zakończyło Mszę św. inaugurującą Jubileusz Roku Miłosierdzia.

Obecnie istniejące w bazylice św. Piotra Drzwi Święte, których otwarcie oznacza formalne rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia są darem katolików szwajcarskich i wyrazem ich dziękczynienia Bogu za to, że uratował Szwajcarię od okrucieństw i nieszczęść II wojny światowej. Zainstalowano je i otwarto w związku z Jubileuszem Roku 1950.

Decyzję o ufundowaniu Drzwi Świętych dla bazyliki św. Piotra podjęli katolicy szwajcarscy wkrótce po zakończeniu wojny, a uroczyście poświęcił je i otworzył w Wigilię Bożego Narodzenia 1949 r. Pius XII, rozpoczynając w ten sposób Rok Święty 1950. Twórcą dzieła był rzeźbiarz Vito Consorti, zwany "mistrzem wyjścia", gdyż miał na swoim koncie szereg innych drzwi, m.in. do katedry w Orvieto.

Drzwi są ozdobione 16 scenami biblijnymi, opowiadającymi o odkupieniu i przebaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem ewangelicznych przypowieści o miłosierdziu Bożym. Pierwsze dwie płaskorzeźby przedstawiają Adama i Ewę i ich wypędzenie z raju. To swego rodzaju "zatrzaśnięcie drzwi" przechodzi następnie w dwie inne sceny, opowiadające o Zwiastowaniu Narodzenia Pańskiego. Kolejne przedstawienia ukazują różne fragmenty publicznej działalności Pana Jezusa: Jego chrzest, przypowieści o zagubionej owcy i o synu marnotrawnym, uzdrowienie paralityka i przebaczenie grzesznikowi. Następne dwie sceny związane są ze św. Piotrem, przedstawiając go, gdy pyta: "Panie, ile razy mam przebaczać swemu bratu?" oraz gdy zapiera się Chrystusa i gdy On mu to wybacza. Scena dwunasta przedstawia dobrego łotra, co ma symbolizować zbawienie otwarte na wszystkich, którzy o to proszą. Potem następuje św. Tomasz, uzdrowiony ze swej małej wiary i obraz sakramentu pojednania. Ostatnie płaskorzeźby ukazują nawrócenie św. Pawła i otwarcie Drzwi Świętych przez Piusa XII na rozpoczęcie Roku Świętego 1950.

Według teologów i liturgistów, Drzwi Święte symbolizują Chrystusa, gdyż "jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę" (J 10,9). Reprezentują także serce człowieka wierzącego, które musi być otwarte na Chrystusa. Tradycja otwierania Drzwi Świętych na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego sięga roku 1499, kiedy to po raz pierwszy uczynił tak na Boże Narodzenie papież Aleksander VI.

https://www.ekai.pl/franciszek-otworzyl-drzwi-swiete/
Teresa
PostWysłany: Wto 17:44, 08 Gru 2015   Temat postu:

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia

Msza św. i otwarcie Świętych Drzwi w Bazylice Watykańskiej przez Ojca św. Franciszka.
(...)
https://www.youtube.com/watch?v=pY-vQQWKjboPapież: nadzwyczajny Rok Święty jest darem łaski

Image

Nadzwyczajny Rok Święty jest darem łaski. Będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu i przedkładać je nad sąd, a w każdym przypadku, sąd Boży będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia" - mówił Franciszek podczas Mszy św. inaugurującej Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Papież nawiązał do przypadającej 50. rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II, w trakcie którego jego ojcowie "otworzyli drzwi na świat". "Jubileusz pobudza nas do tej otwartości i zobowiązuje, by nie zaniedbywać ducha, jaki wyłonił się z Vaticanum II, ducha Miłosiernego Samarytanina" – powiedział Ojciec Święty.


Papieska homilia:

Wkrótce z radością otworzę Drzwi Święte Miłosierdzia. Dokonujemy tego gestu, jakiego już dokonałem w Bangi, zarówno prostego jak i bardzo symbolicznego w świetle usłyszanego słowa Bożego, które stawia na pierwszy plan prymat łaski. To, co wiele razy powraca w tych czytaniach odsyła w istocie do tego wyrażenia, które anioł Gabriel skierował do młodej dziewczyny, zaskoczonej i niedowierzającej, wskazując na tajemnicę, która ją osłoni: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” [Łk 1, 28].

Maryja Panna jest przede wszystkim wezwana do radości z powodu tego, czego Pan w niej dokonał. Osłoniła Ją łaska Boża, czyniąc Ją godną, by stała się Matką Chrystusa. Kiedy Gabriel wszedł do Jej domu, nawet najbardziej głęboka tajemnica, która przekracza wszelkie możliwości rozumu, staje się dla Niej źródłem radości, wiary i powierzenia się słowu, które zostało Jej objawione. Pełnia łaski może przemienić serce i czyni je zdolnym do dokonania aktu tak wielkiego, by dokonać zmiany dziejów ludzkości.

Święto Niepokalanego Poczęcia wyraża wspaniałość miłości Boga. Jest On nie tylko tym, który przebacza grzech, ale w Maryi posuwa się do zapobieżenia grzechowi pierworodnemu, jaki każdy człowiek niesie ze sobą przychodząc na świat. To miłość Boga zapobiega, uprzedza i zbawia. Początek historii grzechu w ogrodzie Eden rozstrzyga się w planie zbawczej miłości. Słowa Księgi Rodzaju odwołują się do codziennego doświadczenia, które możemy odkryć w naszej osobistej egzystencji. Zawsze istnieje pokusa nieposłuszeństwa, która wyraża się w pragnieniu zaplanowania naszego życia niezależnie od woli Boga. To ta wrogość, która nieustannie zagraża życiu ludzi, aby ich przeciwstawić planowi Boga. Jednak także historia grzechu jest zrozumiała tylko w świetle miłości, która przebacza. Grzech można zrozumieć jedynie w tym świetle. Jeśli wszystko trwałoby w grzechu, bylibyśmy w sytuacji najbardziej rozpaczliwej ze wszystkich stworzeń, natomiast obietnica zwycięstwa miłości Chrystusa obejmuje wszystko w miłosierdziu Ojca. Usłyszane przez nas słowo Boże nie pozostawia co do tego wątpliwości. Niepokalana Dziewica staje przed nami jako uprzywilejowany świadek tej obietnicy i jej wypełnienia.

Ten Nadzwyczajny Rok Święty jest także darem łaski. Wejście przez te Drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na spotkanie każdego. To On nas poszukuje, to On wychodzi nam na spotkanie. Będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu. Jak wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce, kiedy przede wszystkim się twierdzi, że grzechy są karane Jego sądem, nie stawiając natomiast na pierwszym miejscu, że są odpuszczane przez Jego miłosierdzie (por. Augustyn, De praedestinatione sanctorum 12, 24)! Tak, tak to się właśnie dzieje. Musimy przedkładać miłosierdzie nad sąd, a w każdym przypadku sąd Boży będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia. Przejście przez Drzwi Święte sprawi zatem, że poczujemy się uczestnikami tej tajemnicy miłości, czułej troski. Porzućmy wszelkie formy lęku i strachu, bo nie przystają one temu, kto jest kochany; żyjmy raczej radością spotkania z łaską, która wszystko przemienia.

Dziś, tu w Rzymie i we wszystkich diecezjach świata, przekraczając Drzwi Święte pragniemy także przypomnieć inne drzwi, które przed pięćdziesięciu laty szeroko otworzyli na świat ojcowie Soboru. Rocznica ta nie może być przypominana jedynie ze względu na bogactwo wypracowanych dokumentów, które do dziś pozwalają na dostrzeżenie wielkiego postępu dokonanego w wierze. Sobór był bowiem przede wszystkim spotkaniem. Prawdziwym spotkaniem między Kościołem a ludźmi naszych czasów. Spotkaniem naznaczonym mocą Ducha Świętego, który pobudził Kościół do wyjścia z mielizn, które przez wiele lat zamykały go w sobie, aby z entuzjazmem podjąć drogę misyjną. Było to podjęcie drogi, aby wyjść na spotkanie każdego człowieka, tam gdzie on żyje: w jego mieście, domu, miejscu pracy…wszędzie tam, gdzie jest człowiek, tam Kościół jest wezwany, aby do niego dotrzeć, aby zanieść radość Ewangelii, zanieść miłosierdzie oraz przebaczenie Boga. Był to zatem impuls misyjny, który po tych latach podejmujemy z taką samą siłą i tym samym entuzjazmem. Jubileusz pobudza nas do tej otwartości i zobowiązuje, by nie zaniedbywać ducha, jaki wyłonił się z Vaticanum II, ducha Miłosiernego Samarytanina, jak o tym przypomniał błogosławiony Paweł VI na zakończenie Soboru. Przekroczenie dzisiaj Drzwi Świętych niech nas pobudzi do utożsamienia się z miłosierdziem Dobrego Samarytanina.


Papież na Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i dobrego świętowania!

Dzisiaj, święto Niepokalanej zachęca nas do kontemplacji Matki Bożej, która na mocy wyjątkowego przywileju została zachowana od grzechu pierworodnego, od chwili swego poczęcia. Pomimo, że żyła w świecie naznaczonym przez grzech, nie została nim dotknięta, Maryja jest naszą siostrą w cierpieniu, ale nie w złu i w grzechu. Co więcej, zło zostało w Niej pokonane zanim ją dotknęło, ponieważ Bóg napełnił ją łaską [por. Łk 1,28]. Niepokalane Poczęcie oznacza, że Maryja jest pierwszą zbawioną przez nieskończone miłosierdzie Boga, jako pierwszy owoc zbawienia, którym Bóg chce obdarzyć każdego mężczyznę i kobietę w Chrystusie. Z tego powodu Niepokalana stała się wzniosłą ikoną Bożego miłosierdzia, które zwyciężyło nad grzechem. A my, dziś, na początku Jubileuszu Miłosierdzia, chcemy spojrzeć na tę ikonę z ufną miłością i kontemplować ją w całej swej wspaniałości, naśladując Jej wiarę.

W niepokalanym poczęciu Maryi jesteśmy zaproszeni do rozpoznania jutrzenki nowego świata, przekształconego zbawczym dziełem Ojca, Syna i Ducha Świętego, jutrzenkę nowego stworzenia dokonanego przez miłosierdzie Boże. Dlatego Dziewica Maryja, nigdy nie dotknięta grzechem, jest zawsze pełna Boga, jest Matką nowej ludzkości. Jest Matką odrodzonego świata.

Świętowanie tej uroczystości pociąga za sobą dwie rzeczy: po pierwsze - przyjęcie w pełni Boga i Jego miłosiernej łaski w naszym życiu; po drugie - stawianie się samymi z kolei budowniczymi miłosierdzia, przez autentyczną drogę Ewangelii. Uroczystość Niepokalanej staje się zatem świętem nas wszystkich, jeśli poprzez nasze „tak”, owe codzienne „tak” potrafimy przezwyciężyć nasz egoizm i czynić radośniejszym życie naszych braci, obdarzać ich nadzieją, ocierając trochę łez i dając nieco radości. Jesteśmy powołani, by naśladując Maryi nieść Chrystusa i być świadkami Jego miłości, spoglądając przede wszystkim na tych, którzy są uprzywilejowanymi w oczach Jezusa. To ci, których On sam nam wskazał: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 35-36).

Dzisiejsza uroczystość Niepokalanego Poczęcia ma nam do przekazania szczególne orędzie: przypomina nam, że w naszym życiu wszystko jest darem, wszystko jest miłosierdziem. Niech Najświętsza Panna, pierwsza ze zbawionych, wzór Kościoła, Oblubienica święta i nieskalana, umiłowana przez Pana pomoże nam odkrywać coraz bardziej miłosierdzie Boga jako cechę wyróżniającą chrześcijanina. Nie można zrozumieć prawdziwego chrześcijanina, który nie byłby miłosierny, tak jak nie można zrozumieć Boga, bej Jego miłosierdzia.

Jest ono słowem-syntezą Ewangelii: miłosierdzie. Jest podstawową cechą oblicza Chrystusa: tego oblicza, które rozpoznajemy w różnych aspektach Jego życia: gdy wychodzi na spotkanie wszystkich, kiedy uzdrawia chorych, kiedy siedzi przy stole z grzesznikami, a zawłaszcza kiedy przybity do krzyża, przebacza. Tam widzimy oblicze Bożego miłosierdzia. Nie lękajmy się, pozwólmy aby nas objęło w uścisku miłosierdzie Boga, który na nas czeka i wszystko przebacza! Nie ma nic słodszego od Jego miłosierdzia! Pozwólmy, aby Bóg okazał nam swoją serdeczną miłość! Bóg jest niezmiernie dobry i wszystko przebacza!

Niech za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej miłosierdzie weźmie we władanie nasze serca i przemieni całe nasze życie.

Po modlitwie „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty pozdrowił też włoską Akcję Katolicką oraz przypomniał, że po południu uda się na plac Hiszpański, gdzie pomodli się u stóp kolumny Niepokalanej Matki Bożej. Zapowiedział też, że nawiedzi bazylikę Santa Maria Maggiore, gdzie Matce Miłosierdzia powierzy całą ludzkość, a w sposób szczególny Wieczne Miasto. Franciszek przypomniał, że w uroczystości otwarcia Drzwi Świętych wziął udział Papież-Senior Benedykt XVI. Poprosił wiernych o wyrażenie wdzięczności jego poprzednikowi na Stolicy Piotrowej za tę obecność. Wierni burzą oklasków przyjęli tę propozycję. Na zakończenie życzył wiernym owocnego przeżycia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

https://www.ekai.pl/papiez-nadzwyczajny-rok-swiety-jest-darem-laski/
Teresa
PostWysłany: Pią 20:18, 04 Gru 2015   Temat postu:

Teresa napisał:
(...)
Lista Lat Jubileuszowych:
1300: Bonifacy VIII
1350: Klemens VI
1390: ogłoszony przez Urbana VI, przeprowadzony przez Bonifacego IX
1400: Bonifacy IX
1423: Marcin V
1450: Mikołaj V
1475: ogłoszony przez Pawła II, przeprowadzony przez Sykstusa IV
1500: Aleksander VI
1525: Klemens VII
1550: ogłoszony przez Pawła III, przeprowadzony przez Juliusza III
1575: Grzegorz XIII
1600: Klemens VIII
1625: Urban VIII
1650: Innocenty X
1675: Klemens X
1700: rozpoczęty przez Innocentego XII, zakończony przez Klemensa XI
1725: Benedykt XIII
1750: Benedykt XIV
1775: ogłoszony przez Klemensa XIV, przeprowadzony przez Piusa VI
1825: Leon XII
1875: Pius IX
1900: Leon XIII
1925: Pius XI
1933: Pius XI
1950: Pius XII
1975: Paweł VI
1983: Jan Paweł II
2000: Jan Paweł II
2015: Franciszek
W latach 1800 oraz 1850 Jubileusz się nie odbył ze względu na sytuację polityczną tamtych czasów. (...)

Pierwsze Drzwi Święte otwarto w 1423 r.

Image

(...)

http://www.traditia.fora.pl/kosciol-w-mediach-swiat,61/pierwsze-drzwi-swiete-otwarto-w-1423-r,13906.html#67320
Teresa
PostWysłany: Czw 17:48, 03 Gru 2015   Temat postu:

Jubileusz Miłosierdzia w polskich diecezjach

Image

13 grudnia - w ramach ogłoszonego przez Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia - we wszystkich katedrach oraz w wielu sanktuariach i jubileuszowych świątyniach zostaną otwarte Bramy Miłosierdzia. Przez cały rok będą mogli pielgrzymować przez nie wierni, co wiązać się będzie z możliwością uzyskania odpustu.

Papież zachęca, by ten nadzwyczajny Rok Święty był czasem intensywnej modlitwy, odnowy duchowej, przebaczenia, otwarcia na łaskę Bożego Miłosierdzia oraz uczynków miłosierdzia z naszej strony wobec tych, którzy ich najbardziej potrzebują.

- Często myślałem o tym, w jaki sposób uczynić bardziej czytelną misję Kościoła jako świadka miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Z tej racji zdecydowałem się ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w którego centrum znalazłoby się Boże miłosierdzie. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Pragniemy go przeżywać w świetle słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec” - ogłosił papież Franciszek podczas wielkopostnej liturgii w marcu br.

Obchody Jubileuszu rozpoczną się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia papież otworzy Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra - znak obchodzonego w Kościele Roku Świętego. Kilka dni później, bo 13 grudnia Drzwi Święte - Bramy Miłosierdzia zostaną otworzone zarówno w rzymskiej katedrze, Bazylice na Lateranie, jak i we wszystkich kościołach katedralnych na świecie. Bramy te, podobne do Drzwi Świętych Bazylik Wielkich w Rzymie, pozwolą dopełnić pielgrzymki jubileuszowej również i temu, kto nie może dotrzeć do stolicy Kościoła katolickiego.

Bramy Miłosierdzia

Zgodnie z życzeniem papieża Bramy Miłosierdzia powstaną nie tylko w katedrach, ale też w innych, wskazanych przez ordynariuszy kościołach, miejscach szczególnego kultu. Świątynie te, zwane kościołami miłosierdzia, będą miejscami, w których uzyskać będzie można odpust zupełny dla siebie lub za zmarłych.

Znakiem wyjątkowości obchodzonego Jubileuszu, który dla Ojca Świętego jest "żywym doświadczeniem bliskości Ojca i niejako dotknięciem ręką Jego czułości", ma być niespotykana dotąd, duża liczba świątyń, w których staną Bramy Miłosierdzia. Jedynie w Polsce będzie ich około 500, najwięcej, bo aż 36, w diecezji warszawsko-praskiej.

Obok katedr będą to także odwiedzane przez pielgrzymów sanktuaria oraz bazyliki. Bramy Miłosierdzia staną m.in. w bazylice Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach oraz w znajdującym się nieopodal sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach, ale także w sanktuariach maryjnych na Jasnej Górze, w Kalwarii Zebrzydowskiej, Piekarach Śląskich, Kodniu, Gietrzwałdzie i Licheniu.

Na kościoły jubileuszowe wskazane zostały świątynie, którym patronuje Miłosierdzie Boże, bądź tam, gdzie kult miłosierdzia jest żywy, a także kościoły pod wezwaniem apostołów miłosierdzia: św. s. Faustyny, św. Jana Pawła II czy bł. Michała Sopoćki.

W części diecezji przy doborze miejsc sugerowano się lokalizacją kościołów. "Bramy Miłosierdzia staną w największych miastach zarówno na północy, jak i na południu diecezji, tak, aby były dostępne dla jak największej liczby wiernych" - wyjaśnia ks. Tomasz Nowak z diecezji rzeszowskiej. Ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik kurii legnickiej dodaje, że na terenie diecezji legnickiej rozmieszczenie miejsc jubileuszowego odpustu oddaje jej podział na cztery rejony duszpasterskie.

Jak będą wyglądać same bramy? Każda diecezja przygotowuje własny projekt dekoracji, która wyraźnie ma sygnalizować wiernym, że jest to szczególne miejsce, z którym wiąże się łaska uzyskania odpustów. Często za wygląd tego jubileuszowego miejsca odpowiedzialne są poszczególne parafie.

Najczęściej - na wzór Drzwi Świętych rzymskich Bazylik - będą to udekorowane główne drzwi wejściowe do danej świątyni.

W niektórych miejscach pojawią się specjalnie przygotowane konstrukcje. Taka, wkomponowana w główne wejście do świątyni Brama Miłosierdzia powstaje właśnie w bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. - W centralnym miejscu ma być umieszczone wymowne logo Roku Świętego, ukazujące w formie ikony Chrystusa dźwigającego na swoich ramionach Adama, a w nim każdego z nas. Nad ikoną będzie widniał krzyż i z niego popłyną czerwone oraz blade strumienie światła, nawiązujące do promieni z Obrazu Jezusa Miłosiernego. Na bocznych ramionach są umieszczone w formie piktogramów uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Ich przesłanie będzie wyrażone w języku polskim i angielskim, by było zrozumiałe dla młodzieży zgromadzonej na ŚDM. Przejście przez Bramę ma być duchowym powrotem do źródeł chrztu świętego oraz odkryciem na nowo skarbu naszej wiary, która nadaje sens i wartość ludzkiemu życiu – podkreśla na stronie sanktuarium ks. Franciszek Ślusarczyk, rektor bazyliki, dodając, że kompozycja ta ma zarówno wymiar duchowy i duszpasterski.

Bramą Miłosierdzia w sanktuarium jasnogórskim będzie jedna z czterech bram wejściowych do klasztornego kompleksu. Brama Matki Bożej Bolesnej również zostanie przyozdobiona dekoracją, która - jak wyjaśnia rzecznik jasnogórskiego sanktuarium, o. Robert Jasiulewicz - będzie nawiązywać do wizerunku Jezusa Miłosiernego z obrazu "Jezu Ufam Tobie".

Kościoły jubileuszowe oprócz przygotowania bram miłosierdzia mają też być miejscem szczególnego kultu. Niektóre diecezje zachęcają duszpasterzy do wprowadzania częstszych dyżurów w konfesjonałach, inne organizują dodatkowe nabożeństwa. W części prowadzone będą specjalne zbiórki jałmużny dla potrzebujących. - W Roku Miłosierdzia każda parafia będzie zobowiązana odbyć pielgrzymkę do wybranego kościoła jubileuszowego. W kościołach tych codziennie będzie odmawiany Różaniec oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia - pisze w liście do wiernych biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

Duchowe pielgrzymowanie przez bramy

Do duchowego pielgrzymowania przez Bramy Miłosierdzia i przyjmowania odpustów zaproszeni są Ci, którzy fizycznie nie mają możliwości przybyć do kościoła jubileuszowego. Papież wskazuje w liście, że doświadczenie bliskości z Panem będzie dla ludzi chorych, starszych i samotnych wielką pomocą w przeżywaniu swojej choroby i cierpienia.

Jubileusz, na co wskazuje papież Franciszek, od zawsze był znakiem amnestii. W tym duchu podczas Roku Świętego Miłosierdzia bramy cel więziennych staną się Drzwiami Świętymi, dla wszystkich tych, którzy przechodząc przez nie skierują myśli i modlitwę do Ojca, a odpust zupełny będą mogli otrzymać w kaplicach więziennych.

- Odpust, jakim papież obdarzył więźniów to bardzo ważny dar. Konieczne jest odpowiednie ukazanie im wartości łaski, jaką otrzymali. Trzeba pamiętać, że sam odpust wiąże się z sakramentem pokuty, a więc i osobistą relacją między spowiednikiem i osadzonym - wyjaśnia KAI ks. Paweł Wojtas, duszpasterz krajowy więziennictwa.

Rok Święty Miłosierdzia ma być okazją do jeszcze większego zaangażowania w duszpasterstwo więźniów. Okazją do tego ma być specjalnie opracowany program duszpasterski oraz ogólnopolska celebracja Niedzieli Miłosierdzia w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie.

Misjonarze Miłosierdzia

Jak czytamy na jubileuszowej stronie internetowej, papież ogłosił Rok Miłosierdzia po to, "aby został intensywnie przeżyty w każdym Kościele partykularnym, i aby w ten sposób pozwolić każdemu doświadczyć miłosierdzia Boga Ojca poprzez czynną misję Kościoła." Znakiem kościelnej misji mają być Misjonarze Miłosierdzia.

Szczególnym zadaniem misjonarzy będzie głoszenie miłosierdzia Bożego podczas wielkopostnych rekolekcji, kazań i katechez. Istotnym elementem ich posługi ma być spowiadanie. Na mocy przywileju papieża, mają mieć prawo do rozgrzeszania z grzechów, dotychczas zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej, m.in. grzechu profanacji postaci eucharystycznych, schizmy, apostazji czy herezji, a także grzechu spowodowanego naruszeniem tajemnicy spowiedzi.

Szczególne zadanie powierzone misjonarzom wymaga, aby tę funkcje sprawowali duchowni "dobrzy, cierpliwi, zdolni zrozumieć ludzkie ograniczenia, gotowi do tego, by wyrażać natchnienia Dobrego Pasterza w swojej misji głoszenia i spowiadania" - czytamy w Instrukcji na Rok Miłosierdzia. Mają oni posługiwać nie tylko na terenie diecezji, z której pochodzą, lecz w całym kraju, a także poza jego granicami.

Dotychczas trudno określić, ilu Misjonarzy Miłosierdzia będzie posługiwało w Polsce. Do zgłaszania kapłanów zaproszona jest każda diecezja. Zgłaszać się mogą sami księża, którzy muszą otrzymać od swojego biskupa diecezjalnego list polecający.

Uroczyste posłanie Misjonarzy Miłosierdzia nastąpi w Bazylice św. Piotra w Rzymie w Środę Popielcową 10 lutego 2016 r. Papież Franciszek udzieli duchownym błogosławieństwa i poleci głoszenie światu Bożego Miłosierdzia.

Na czas Jubileuszu wszyscy spowiednicy otrzymali od papieża władzę zdejmowania ekskomuniki i rozgrzeszania osób winnych aborcji. Grzech, z którego rozgrzeszyć mogli dotychczas jedynie biskupi i duchowni, przez nich wskazani jest, zdaniem papieża Franciszka, konsekwencją zmodyfikowanego stosunku do ludzkiego życia, który prowadzi do utraty należytej wrażliwości na kwestie przyjmowania nowego życia.

Uczynki miłosierdzia

Papież Franciszek wskazuje, że podczas Jubileuszu Miłosierdzia same uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy będą miały niezwykle istotne znaczenie. - Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust - czytamy w liście Ojca Świętego. Diecezje obok działań sakramentalnych czy duszpasterskich, będą jeszcze gorliwiej animować działalność charytatywną.

Największa aktywność charytatywna Kościoła wyraża się w działalności Caritas Polska oraz 44 oddziałów znajdujących się w każdej diecezji. Są też inne inicjatywy ogólnopolskie, takie jak np. "Pomoc Kościołowi w Potrzebie", "Dzieło Nowego Tysiąclecia" czy "Papieskie Dzieła Misyjne" oraz tysiące lokalnych, które dotyczą społeczności poszczególnych miast bądź parafii.

Z myślą o Roku Świętym Miłosierdzia archidiecezja częstochowska uruchamia akcję „Torba miłosierdzia”, w ramach której wierni będą mogli przekazywać jako wsparcie osób biednych paczki żywnościowe do 5 kg. Podobne akcje organizowane są też m.in. w Drohiczynie i Olsztynie.

W ramach świątecznych akcji wpisujących się w Rok Miłosierdzia poznańska Caritas diecezjalna w ramach akcji "Tak pomagam" przygotowuje zbiórkę żywności w kilku gnieźnieńskich sieciach handlowych.

Ruchy i stowarzyszenia diecezji płockiej wspólnie współtworzą projekt promowania dzieł miłosierdzia wśród młodzieży i osób dorosłych.

Do koordynowania działań charytatywnych w parafiach diecezji siedleckiej ustanowieni zostali parafialni koordynatorzy dział miłosierdzia. Będą oni odpowiedzialni, wraz z duszpasterzami, za podejmowane inicjatywy.

Wydarzenia jubileuszowe

Częścią Nadzwyczajnego Roku Świętego są tzw. Jubileusze Stanowe, skierowane do poszczególnych grup wiernych. Organizuje je zarówno Stolica Apostolska, jak i poszczególne diecezje.

Największą uwagę przyciąga Jubileusz Młodych odbywający się w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przez Bramę Miłosierdzia, która powstaje w Łagiewnikach - centralnym sanktuarium lipcowego Jubileuszu - przejdzie wraz z papieżem młodzież z całego świata.

Wcześniej, podczas Dni w Diecezji, Jubileusz Młodych będzie organizowany w każdej polskiej diecezji, do której przyjadą młodzi pielgrzymi, uczestnicy ŚDM.

Obok jubileuszu Młodych w diecezjach będą organizowane wydarzenia dedykowane np. osobom zakonnym, kapłanom czy członkom kół różańcowych. Indywidualny harmonogram jest przez większość diecezji jeszcze opracowywany.

W roku jubileuszowym szczególne znaczenie będzie miała zainicjowana w 2014 roku przez papieża Franciszka akcja "24 godziny dla Pana". Kościoły jubileuszowe, a i pozostałe świątynie wielu polskich diecezji będą organizowały 4 i 5 marca 2016 r. nabożeństwa i całodobowe adoracje Najświętszego Sakramentu, podczas których wierni będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Wiele diecezji, z racji na Rok Święty organizuje też dodatkowe dyżury spowiedników. Ks. Jacek Świątek z diecezji siedleckiej mówi KAI, że w jubileuszowych świątyniach zostanie ustanowiony tzw. "konfesjonał miłosierdzia", w którym podjęty będzie dyżur spowiedników ze szczególnym uwzględnieniem tzw. grzechów zarezerwowanych dla posługi sakramentalnej biskupa.

Formacja duchowa

Celem jubileuszu jest wzmocnienie wiary i zawierzenie Bożemu Miłosierdziu. Służyć temu musi odpowiednia formacja wiernych.

Ogólnopolskie programy duszpasterskie duszpasterstwa ogólnego i duszpasterstwa młodzieży starają się łączyć ideę świętowanego w Kościele w Polsce 1050. rocznicy Chrztu Polski z Nadzwyczajnym Jubileuszem ogłoszonym przez Ojca Świętego.

Na poziomie diecezji również powstały programy duszpasterskie, w które wpisane jest przeżywanie tajemnicy Miłosierdzia. Szczególnym momentem formacji rozpoczynającego się Jubileuszu będzie celebracja najważniejszych świąt w Kościele katolickim, Triduum Paschalnego. Poprzedzający je Wielki Post będzie czasem pogłębionej katechezy o Bożym Miłosierdziu.

Duszpasterze diecezji legnickiej przygotowują dla wiernych specjalny cykl katechez radiowych, które w oparciu o papieską bullę wprowadzą wiernych w tematykę Jubileuszu. Rzecznik diecezji legnickiej, ks. Ks. Waldemar Wesołowski dodaje w rozmowie z KAI, że podobne katechezy będą też publikowane w diecezjalnym wydaniu tygodnika "Niedziela".

Duchowemu świętowaniu Jubileuszu mają służyć pielgrzymowanie do Grobu św. Piotra. Narodowa Pielgrzymka do Rzymu ma odbyć się w drugiej połowie października. Będzie dziękczynieniem za łaski Roku Świętego Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży i Jubileusz Chrztu Polski.

Duchowy wymiar mają też mieć organizowane przez diecezje i parafie pielgrzymki do miejsc kultu Bożego Miłosierdzia, z którymi wiąże się łaska odpustu zupełnego.

Świętowanie Jubileuszu Miłosierdzia zakończy się w diecezjach 13 listopada 2016 r. obrzędem zamknięcia Drzwi Świętych. Tydzień później, w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata papież Franciszek zamknie Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra w Rzymie, co zakończy Rok Święty w całym Kościele.

https://www.ekai.pl/jubileusz-milosierdzia-w-polskich-diecezjach/
Teresa
PostWysłany: Śro 17:24, 02 Gru 2015   Temat postu:

Wywiad z Papieżem: Rok Miłosierdzia to nie strategia

Image

Za Rokiem Miłosierdzia nie kryje się żadna strategia, ale głębokie przeczucie, że Duch Święty czegoś chce, że Jezus pragnie otworzyć drzwi swego Serca, a Ojciec ukazać nam głębie swego miłosierdzia i dlatego posyła nam Ducha, aby nas wzruszyć i poruszyć – tak Ojciec Święty tłumaczy genezę rozpoczynającego się w przyszły wtorek Nadzwyczajnego Jubileuszu.

Odpowiadając na pytania wydawanego przez włoskich paulistów tygodnika Credere Franciszek ukazuje, jak temat Bożego Miłosierdzia stopniowo i nieustannie narasta w niedawnej historii Kościoła. Początek dał Paweł VI, ale z całą mocą uwydatnił to Jan Paweł II przez swe nauczanie (encyklika Dives in misericordia), kanonizację siostry Faustyny i ustanowienie Niedzieli Bożego Miłosierdzia.

„Czułem, że Pan Bóg chce okazać ludziom swe miłosierdzie” – wyznaje Papież. Dodaje zarazem, że ludzkość bardzo dziś tego potrzebuje. Przyzwyczailiśmy się do złych i okrutnych wiadomości. „Świat potrzebuje odkryć, że Bóg jest Ojcem, że istnieje miłosierdzie, że okrucieństwo nie jest drogą, że potępienie nie jest drogą, bo również sam Kościół bywa surowy, ulega pokusie surowości, pokusie podkreślania jedynie norm moralnych, a przy tym tak wielu ludzi pozostaje na zewnątrz” – stwierdził Papież.

Ojciec Święty podkreślił, że odkrycie Bożego Miłosierdzia jest szczególnie niezbędne w aktualnym kontekście, kiedy dochodzi do wielu zbrodni, okrucieństw. Papież nazywa je wręcz profanacją ludzkości. W takiej sytuacji „Ojciec nam mówi: zatrzymajcie się i przyjdźcie do Mnie” – dodał Franciszek.
Przyznał, że on sam w największym stopniu doświadczył Bożego Miłosierdzia w młodości, kiedy zmarł jego spowiednik, wraz z którym odkrył swoje powołanie. To właśnie wtedy odnosił wrażenie, że Bóg go wybiera, okazując mu miłosierdzie. Doświadczenie to zawarł później w swym biskupim zawołaniu.

Ojciec Święty wyraża również nadzieję, że Rok Miłosierdzia pozytywnie wpłynie na nasze relacje z innymi, że staniemy się względem nich bardziej tolerancyjni, cierpliwi i czuli. Dodaje, że sam już od dawna głosi potrzebę „rewolucji czułości”. Postulował ją nawet na Synodzie Biskupów w 1994 r., ale jeden z ojców synodalnych, sędziwy i inteligentny, wyjaśnił mu, że to nie jest odpowiednie sformułowanie. Franciszek zapowiedział też, że na Rok Miłosierdzia przygotował „gesty czułości”. Będzie je okazywał raz w miesiącu, w piątki.

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2015/12/02/wywiad_z_papie%C5%BCem_rok_mi%C5%82osierdzia_to_nie_strategia/pl-1191487
Teresa
PostWysłany: Czw 12:08, 19 Lis 2015   Temat postu:

Rzym: daty otwarcia Drzwi Świętych

Image

Przygotowania do otwarcia Drzwi Świętych

Otwarcie przez Papieża Drzwi Świętych w bazylice watykańskiej zainicjuje obchody Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Ojciec Święty uczyni to 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (Msza o godz. 9:30 na placu św. Piotra). W pozostałych papieskich bazylikach Rzymu Drzwi Święte zostaną otwarte przez Papieża odpowiednio: 13 grudnia w bazylice św. Jana na Lateranie (Msza o godz. 9:30) i 1 stycznia w bazylice Matki Bożej Większej (Msza o godz. 17:00). Natomiast w bazylice św. Pawła za Murami Drzwi Święte zostaną otwarte 13 grudnia przez kard. Jamesa Harveya (Msza o godz. 10:30).

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2015/11/18/rzym_daty_otwarcia_drzwi_%C5%9Bwi%C4%99tych_/pl-1187863
Teresa
PostWysłany: Czw 11:17, 19 Lis 2015   Temat postu:

W bazylice św. Piotra „potwierdzono” Drzwi Święte

Image

Obrzędowi „potwierdzenia" (lub "rozpoznania”) Drzwi Świętych w watykańskiej bazylice św. Piotra przewodniczył 17 listopada wieczorem archiprezbiter tej świątyni kard. Angelo Comastri. Był to kolejny etap przygotowań do Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego, który rozpocznie się 8 grudnia br. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zgodnie z ceremoniałem członkowie Kapituły bazyliki św. Piotra udali się w godzinach wieczornych procesyjnie do zamurowanych jeszcze Drzwi Świętych. Po wspólnej modlitwie z muru wyjęto cztery cegły i wydobyto metalową skrzynkę, w której znajdują się szczególne „dokumenty” ostatniego Roku Świętego Wielkiego Jubileuszu 2000, pamiątkowe medale i klucz, którym papież Franciszek otworzy Drzwi Święte, rozpoczynając w ten sposób Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

W uroczystości wzięli udział m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella i ceremoniarz papieski prałat Guido Marini.

https://www.ekai.pl/w-bazylice-sw-piotra-potwierdzono-drzwi-swiete/

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group