Autor Wiadomość
Teresa
PostWysłany: Nie 16:50, 13 Lut 2022   Temat postu:

Wcześniejsza wypowiedź papieża Franciszka w temacie podatków z 2020 roku:

Co papież mówi o płaceniu podatków?
(...)
http://www.traditia.fora.pl/pytania,59/nauka-kk-o-podatkach,5986.html#81855
Teresa
PostWysłany: Nie 16:47, 13 Lut 2022   Temat postu:

Zamagni: unikanie płacenia podatków to grzech

Image

Przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk Społecznych skomentował niedawne przemówienie Papieża Franciszka skierowane do pracowników włoskiego Urzędu Skarbowego. Zaznaczył, że uchylanie się od płacenia podatków, to nie tylko przestępstwo, ale i grzech, który rodzi niesprawiedliwość.

Prof. Stefano Zamagni podkreślił, że raz na zawsze trzeba skończyć z mitem, iż uchylając się od płacenia podatków, robimy na złość jedynie państwu. „Podatki chronią ubogich i wykluczonych. Uchylając się od ich płacenia uderzamy przede wszystkim w naszych braci i siostry, ponieważ nie przyczyniamy się do powstawania dóbr i usług, które poprawiają byt najsłabszych” – wyjaśnił przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk.

„O ile uchylanie się od płacenia podatków jest przestępstwem karalnym, o tyle unikanie ich już nie. Jednak unikanie może być jeszcze gorsze. Najbardziej nikczemną jego formą są tzw. raje podatkowe. Kto wyprowadza do nich kapitał, ten nie podlega sankcjom prawnym, ponieważ nie łamie żadnych przepisów. Jednak unikanie opodatkowania odbiera zasoby gospodarcze tym społecznościom, w których osiągnięto dochód, od którego naliczone są podatki. To poważny problem dla Unii Europejskiej, w której są cztery kraje będące rajami podatkowymi: Holandia, Irlandia, Luksemburg i Malta. To łamie solidarność – powiedział prof. Stefano Zamagni.

– Żeby zniechęcić przedsiębiorców do unikania opodatkowania należy przygotować mądre programy wykorzystania pieniędzy z podatków. Państwo nie może używać ich do realizacji celów, które nie mają pierwszorzędnego znaczenia. Wyrządza to ogromną szkodę, gdy obywatele dowiadują się, że ich państwo roztrwoniło pieniądze z podatków – traci ono wówczas zaufanie obywateli. Trzeba też wprowadzić zasadę, że podatki powinny być płacone przede wszystkim przez osoby nieproduktywne. Ci, którzy nie przyczyniają się do tworzenia wartości, powinni być bardziej opodatkowani. Jeśli tego nie zrobimy, nadal będziemy premiować niesprawiedliwość i nieefektywność“ – powiedział papieskiej rozgłośni prof. Stefano Zamagni.

https://www.ekai.pl/zamagni-unikanie-placenia-podatkow-to-grzech/
Teresa
PostWysłany: Nie 16:42, 13 Lut 2022   Temat postu:

W swoim przemówieniu do delegacji włoskiej agencji skarbowej papież Franciszek powiedział, że ważna jest uczciwość, bezstronność i przejrzystość.

Podczas poniedziałkowej audiencji z pracownikami włoskiej agencji skarbowej papież Franciszek przypomniał nauczanie Kościoła katolickiego o powszechnym przeznaczeniu towarów, jednocześnie wzywając agencję do prowadzenia swojej pracy w sposób uczciwy, przejrzysty i bezstronny.

„Opodatkowanie, jeśli jest sprawiedliwe, służy dobru wspólnemu” – powiedział papież w watykańskiej Sali Klementyńskiej 31 stycznia.

„Pracujmy nad rozwojem kultury dobra wspólnego — to ważne — abyśmy mogli poważnie traktować powszechne przeznaczenie dóbr, które jest pierwszym celem dóbr”, kontynuował, „uniwersalne przeznaczenie, które Nauka społeczna Kościoła nadal naucza czerpiąc ją z Pisma Świętego i Ojców Kościoła”.

Według Kompendium Nauki Społecznej Kościoła , będącej księgą zestawiającą nauczanie Kościoła katolickiego na tematy społeczne, (...)

...i stąd papież cytuje:

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html#Origin%20and%20meaning


... i dalej z googlem można poczytać tu:

https://www.ncregister.com/cna/pope-francis-to-italy-s-tax-agency-public-money-should-serve-the-common-good

W podobnym tonie napisane jest tu:

https://www.catholicnewsagency.com/news/250263/pope-francis-to-italy-s-tax-agency-public-money-should-serve-the-common-good

https://www.ncronline.org/news/vatican/francis-chronicles/taxes-must-serve-common-good-pope-tells-italys-revenue-agency
Teresa
PostWysłany: Nie 16:28, 13 Lut 2022   Temat postu: Papież do urzędników skarbowych:podatki tworzą dobro wspólne

Papież do urzędników skarbowych: podatki tworzą dobro wspólne

Image

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-01/papiez-do-urzednikow-skarbowych-podatki-tworza-dobro-wspolne.html

„Niech św. Mateusz czuwa nad wami i wspiera was w waszym zaangażowaniu na drodze zgodności z prawem, bezstronności i przejrzystości” - powiedział Papież do delegacji włoskich urzędników skarbowych, których przyjął na audiencji. Franciszek zaznaczył, że w Biblii znajdują się odniesienia do podatków. Nie demonizuje ona pieniędzy, ale zachęca co właściwego korzystania z nich, odcinając się od wszelkiej formy bałwochwalstwa.

Ojciec Święty przypomniał, że powszechną praktyką w wielu starożytnych społeczeństwach było płacenie dziesięciny. Wyrażała ona dwie ważne prawdy, po pierwsze, że nie można być samowystarczalnym, bo zbawienie pochodzi od Boga oraz po drugie, że trzeba być odpowiedzialnym za siebie nawzajem, troszcząc się w pierwszym rzędzie o potrzebujących. Nawiązując do zasady zgodności z prawem, Papież zauważył, że również dzisiaj poborcy podatków mogą być postrzegani przez społeczeństwo jako wrogowie, których należy się wystrzegać. Kultura podejrzliwości może rozciągnąć się na tych, którzy są odpowiedzialni za egzekwowanie prawa.

„Jest to jednak zadanie podstawowe, ponieważ legalność chroni każdego. Jest to gwarancja równości. Prawa umożliwiają zachowanie zasady sprawiedliwości tam, gdzie logika interesów rodzi nierówności. Legalność w dziedzinie podatków jest sposobem równoważenia stosunków społecznych, eliminowania korupcji, niesprawiedliwości i nierówności. Wymaga to jednak określonej formacji i zmian kulturowych. Jak to się często mówi, opodatkowanie jest postrzegane jako «wkładanie rąk do kieszeni» ludzi: taki jest obraz, wyobrażenie. W rzeczywistości podatki są oznaką legalności i sprawiedliwości. Powinny sprzyjać redystrybucji bogactwa, chroniąc godność ubogich i ostatnich, którzy zawsze są narażeni na ryzyko wykorzystania przez potężnych – podkreślił Papież. Kiedy opodatkowanie jest sprawiedliwe, służy wspólnemu dobru. Pracujmy nad tym, aby wzrastała kultura dobra wspólnego, abyśmy poważnie traktowali powszechne przeznaczenie dóbr, które stanowi ich pierwszy cel: powszechne przeznaczenie, o którym naucza do dziś nauka społeczna Kościoła, dziedzicząc je z Pisma Świętego i od Ojców Kościoła“. zachęcił Franciszek.

Odnosząc się do tematu bezstronności Ojciec Święty zauważył, że praca urzędów skarbowych postrzegana jest często z niechęcią przez społeczeństwo stawiające w centrum własność prywatną. Wielu ludzi szuka furtki, aby uchylić się od płacenia podatków. Bezstronność urzędników skarbowych wyraża się w tym, że nie ma obywateli lepszych od innych ze względu na swoją przynależność społeczną i że wszyscy powinni przyczyniać się do tworzenia wspólnego dobra.

Trzecią kwestią podjętą przez Papieża była przejrzystość. Nawiązał tutaj do postaci ewangelicznego Zacheusza, który nie tylko uznał swój grzech oszukiwania innych, ale zrekompensował z wielką hojnością krzywdy popełnione wobec ubogich, a szczególnie straty poniesione przez osoby, które wcześniej okradł. Nadał w ten sposób przejrzystość pieniądzom, które przechodziły przez jego ręce.

„Organy podatkowe są często postrzegane w negatywnym świetle, jeśli nie jest jasne, gdzie i jak wydawane są publiczne pieniądze. Może to prowadzić do podejrzliwości i niezadowolenia. Ci, którzy zarządzają majątkiem wszystkich ludzi, ponoszą poważną odpowiedzialność, aby nie wzbogacać się ich kosztem – podkreślił Papież. Przejrzystość w zarządzaniu pieniędzmi, które pochodzą z ofiar wielu pracowników, ujawnia wolność ducha i kształtuje ludzi, aby byli bardziej zmotywowani do płacenia podatków, zwłaszcza jeśli ich pobieranie pomaga przezwyciężyć nierówności, podejmować inwestycje, aby było więcej pracy, zapewnić dobre zdrowie i edukację dla wszystkich, stworzyć infrastrukturę, która usprawnia życie społeczne i gospodarkę“ – stwierdził Franciszek.

https://www.ekai.pl/papiez-do-urzednikow-skarbowych-podatki-tworza-dobro-wspolne/

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group