Rozważania wezwań litanii loretańskiej
Data Temat
2007-08-26 07:18 Matko łaski Bożej, módl się za nami!
2007-08-25 20:46 Matko Chrystusowa, módl się za nami!
2007-08-25 20:43 Święta Panno nad pannami, módl się za nami!
2007-08-25 20:39 Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!
2007-08-25 20:35 Święta Maryjo, módl się za nami!