Rozważania wezwań litanii loretańskiej
Data Temat
2021-04-30 14:19 Paweł VI - Encyklika Mense maio w sprawie modłów do Matki B.
2015-05-04 06:14 Majowe przy kapliczkach to nie relikt przeszłości
2015-01-23 17:43 Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej
2013-05-01 16:30 Litania loretańska śpiewana w języku łacińskim
2011-05-28 08:00 Kard. Burke: maryjny ołtarz w każdym domu
2008-12-30 05:59 Wezwania litanii loretańskiej.
2007-12-08 06:01 Królowo pokoju, módl się za nami!
2007-12-01 07:48 Matko nienaruszona, módl się za nami!
2007-11-24 05:08 Matko najczystsza, módl się za nami!
2007-11-17 06:55 Panno można, módl się za nami!
2007-11-10 07:13 Królowo Różańca świętego, módl się za nami!
2007-11-03 07:26 Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami!
2007-10-27 07:32 Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami!
2007-10-20 05:55 Królowo panieńska, módl się za nami!
2007-10-13 15:44 Królowo wyznawców, módl się za nami!
2007-10-06 06:21 Królowo męczenników, módl się za nami!
2007-09-29 08:30 Królowo apostołów, módl się za nami!
2007-09-22 16:20 Królowo Proroków, módl się za nami!
2007-09-17 18:48 Królowo Patriarchów, módl się za nami!
2007-09-17 18:42 Królowo aniołów, módl się za nami!
2007-09-17 18:35 Wspomożenie wiernych, módl się za nami!
2007-09-17 18:28 Pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
2007-09-17 18:10 Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
2007-09-17 17:52 Uzdrowienie chorych, módl się za nami!
2007-09-17 17:43 Gwiazdo zaranna, módl się za nami!
2007-09-17 17:39 Bramo niebieska, módl się za nami!
2007-09-17 17:24 Arko przymierza, módl się za nami!
2007-09-17 17:09 Domie złoty, módl się za nami!
2007-09-17 17:04 Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami!
2007-09-17 17:00 Wieżo Dawidowa, módl się za nami!
2007-09-17 16:56 Różo duchowna, módl się za nami!
2007-09-17 16:51 Naczynie osobliwego nabożeństwa, módl się za nami!
2007-09-17 16:47 Naczynie poważne, módl się za nami!
2007-09-17 16:42 Naczynie duchowne, módl się za nami!
2007-09-17 16:10 Przyczyno naszej radości, módl się za nami!
2007-09-15 19:04 Stolico mądrości, módl się za nami!
2007-09-15 19:01 Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami!
2007-09-15 18:57 Panno wierna, módl się za nami!
2007-09-15 18:54 Panno łaskawa, módl się za nami!
2007-09-15 18:47 Panno można, módl się za nami!
2007-09-15 18:42 Panno wsławiona, módl się za nami!
2007-08-31 17:44 Panno czcigodna, módl się za nami!
2007-08-31 17:39 Panno roztropna, módl się za nami!
2007-08-31 17:35 Matko Odkupiciela, módl się za nami!
2007-08-31 17:31 Matko Stworzyciela, módl się za nami!
2007-08-31 17:26 Matko dobrej rady, módl się za nami!
2007-08-26 07:44 Matko przedziwna, módl się za nami.
2007-08-26 07:40 Matko najmilsza, módl się za nami!
2007-08-26 07:36 Matko niepokalana, módl się za nami!
2007-08-26 07:22 Matko najczystsza, módl się za nami!