Forum Kościół Rzymskokatolicki Strona Główna  
 FAQ  •  Szukaj  •  Użytkownicy  •  Grupy •  Galerie   •  Rejestracja  •  Profil  •  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości  •  Zaloguj
 Ochrona życia w dokumentach papieskich .... Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32666 Przeczytał: 62 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Śro 19:46, 27 Paź 2010 Powrót do góry

ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE

ROZDZIAŁ III. NIE ZABIJAJ - ŚWIĘTE PRAWO BOŻE

62. Najnowsze nauczanie papieskie bardzo stanowczo potwierdziło tę powszechną doktrynę. W szczególności Pius XI w Encyklice Casti connubii odrzucił fałszywe usprawiedliwienia przerywania ciąży 65; Pius XII potępił wszelką aborcję bezpośrednią, to znaczy każdy akt, który zmierza wprost do zabicia jeszcze nie narodzonego życia ludzkiego, „niezależnie od tego, czy zabójstwo stanowi cel sam w sobie, czy też jest tylko środkiem do celu”66. Jan XXIII potwierdził prawdę, że życie ludzkie jest święte, ponieważ „od samego początku wymaga działania Boga Stwórcy” 67. Sobór Watykański II, jak już zostało wspomniane, bardzo surowo potępił przerywanie ciąży: „Należy (...) z największą troską ochraniać życie od samego jego poczęcia; spędzanie płodu, jak i dzieciobójstwo są okropnymi przestępstwami” 68.

Już od pierwszych wieków dyscyplina kanoniczna Kościoła nakładała sankcje karne na tych, którzy splamili się grzechem przerywania ciąży i taka praktyka, przewidująca lżejsze lub cięższe kary, znalazła potwierdzenie w różnych okresach historii. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku za przerwanie ciąży groził karą ekskomuniki 69. Także odnowione prawodawstwo kanoniczne idzie po tej samej linii, gdy stwierdza: „Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa” 70; to znaczy przez sam fakt popełnienia przestępstwa.

Ekskomunika obejmuje wszystkich, którzy dopuszczają się tego przestępstwa, wiedząc, jaką jest obłożone karą, a więc także tych współsprawców, bez których udziału to przestępstwo nie zostałoby popełnione. 71. Za pomocą takiej surowej kary Kościół wskazuje na to przestępstwo jako na jedno z najcięższych i najbardziej niebezpiecznych, zachęcając sprawcę do gorliwego poszukiwania drogi nawrócenia. W Kościele bowiem kara ekskomuniki wymierzana jest po to, aby w pełni uświadomić winnemu powagę popełnionego grzechu, a z kolei by doprowadzić go do koniecznego nawrócenia i pokuty.

Ta wielka jednomyślność tradycji doktrynalnej i dyscyplinarnej Kościoła pozwoliła Pawłowi VI stwierdzić, że nauczanie w tej dziedzinie „nie zmieniło się i jest niezmienne” 72. Dlatego mocą władzy, którą Chrystus udzielił Piotrowi i jego Następcom, w komunii z Biskupami — którzy wielokrotnie potępili przerywanie ciąży, zaś w ramach wspomnianej wcześniej konsultacji wyrazili jednomyślnie — choć byli rozproszeni po świecie — aprobatę dla tej doktrynyoświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. Doktryna ta, oparta na prawie naturalnym i na słowie Bożym spisanym, jest przekazana przez Tradycję Kościoła i nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne 73.

Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół.

63. Ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia embrionów. Odnosi się to do eksperymentów na embrionach, coraz powszechniej dokonywanych w ramach badań biomedycznych i dopuszczanych przez prawo niektórych państw. Choć „należy uznać za dopuszczalne zabiegi dokonywane na embrionie ludzkim, pod warunkiem że uszanują życie i integralność embrionu, nie narażając go na ryzyko nieproporcjonalnie wielkie, ale są podejmowane w celu leczenia, poprawy jego stanu zdrowia lub dla ratowania zagrożonego życia” 74., trzeba zarazem stwierdzić, że wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymentów jest przestępstwem przeciw ich godności istot ludzkich, które mają prawo do takiego samego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek. 75.

Na takie samo potępienie moralne zasługuje także praktyka wykorzystywania embrionów i płodów ludzkich jeszcze żywych — czasem wyprodukowanych „specjalnie w tym celu w drodze zapłodnienia” w probówce — już to jako „materiału biologicznego” do wykorzystania , już to jako źródła organów albo tkanek do przeszczepów, służących leczeniu niektórych chorób. W rzeczywistości zabójstwo niewinnych istot ludzkich, nawet gdy przynosi korzyść innym, jest aktem absolutnie niedopuszczalnym.

Należy zwrócić specjalną uwagę na ocenę moralną prenatalnych technik diagnostycznych, które pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych anomalii w organizmie jeszcze nie narodzonego dziecka. W istocie ze względu na złożoność tych technik ich ocena winna być dokładniejsza i bardziej określona. Są one moralnie godziwe, gdy nie stwarzają nadmiernych zagrożeń dla dziecka i dla matki i gdy stosowane są po to, by umożliwić wczesne leczenie lub też by dopomóc w spokojnym i świadomym przyjęciu mającego się narodzić dziecka. Zważywszy jednak, że możliwości leczenia przed narodzeniem są jeszcze dziś ograniczone, nierzadko zdarza się, że techniki te służą mentalności eugenicznej, która dopuszcza selektywne przerywanie ciąży, aby zapobiegać narodzinom dzieci dotkniętych przez różnego rodzaju anomalie. Tego rodzaju mentalność jest haniebna i w najwyższym stopniu naganna, ponieważ rości sobie prawo do mierzenia wartości ludzkiego życia wyłącznie według kryteriów „normalności” i zdrowia fizycznego, otwierając tym samym drogę do uprawomocnienia także dzieciobójstwa i eutanazji.

W rzeczywistości jednak właśnie odwaga i radość, z jaką idą przez życie liczni nasi bracia dotknięci poważnymi upośledzeniami, jeśli zaznają akceptacji i miłości z naszej strony, stanowi niezwykle wymowne świadectwo autentycznych wartości, które kształtują życie i sprawiają, że nawet w trudnych warunkach jest ono cenne samo w sobie i dla innych. Kościół stoi u boku tych małżonków, którzy z wielkim niepokojem i bólem godzą się przyjąć dzieci dotknięte poważnymi upośledzeniami, jest też wdzięczny tym wszystkim rodzinom, które przez adopcję przyjmują dzieci porzucone przez rodziców z powodu kalectwa lub choroby.

Przypisy:
(65 - Por. Enc. Casti connubii (31 grudnia 1930), II: AAS 22 (1930), 562-592.)
(66 - Przemówienie do uczestników Unii Lekarsko-Biologicznej Św. Łukasza (12 listopada 1944): Przemówienia i orędzia radiowe, VI, (1944-1945), 191; por. Przemówienie do uczestniczek Kongresu Katolickiej Unii Włoskich Położnych (29 października 1951), II: AAS 43 (1951), 838.)
(67 - Enc. Mater et Magistra (15 maja 1961), 3: AAS 53 (1961). 447.)
(68 - Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 51.)
(69 - Por. kan. 2350, § 1.)
(70 - Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1398; por. także Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 1450, § 2.)
(71 - Por. tamże, kan. 1329; podobnie Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 1417.)
(72 - Por. Przemówienie do Włoskich Prawników Katolickich (9 grudnia 1972): AAS 64 (1972), 777; Enc. Humanae vitae (25 lipca 1968), 14: AAS 60 (1968), 490.)
(73 - Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 25.)
(74 - KONGR. NAUKI WIARY, Instr. o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae (22 lutego 1987), I, 3: AAS 80 (1988), 80.)
(75 - Por. Karta Praw Rodziny (22 października 1983), art. 4 b: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1983.)

[link widoczny dla zalogowanych]


Ostatnio zmieniony przez Teresa dnia Sob 13:26, 03 Lut 2018, w całości zmieniany 3 razy
Zobacz profil autora
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32666 Przeczytał: 62 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Śro 21:21, 27 Paź 2010 Powrót do góry

INSTRUKCJA O SZACUNKU DLA RODZĄCEGO SIĘ ŻYCIA LUDZKIEGO I O GODNOŚCI JEGO PRZEKAZYWANIA ODPOWIEDZI NA NIEKTÓRE AKTUALNE ZAGADNIENIA
Donum vitae * (* AAS 80 (1988) 70-102.)


WPROWADZENIE
WSTĘP
ROZDZIAŁ I - SZACUNEK NALEŻNY LUDZKIM EMBRIONOM
ROZDZIAŁ II - INTERWENCJE W PRZEKAZYWANIE ŻYCIA LUDZKIEGO
ROZDZIAŁ III - MORALNOŚĆ A PRAWODAWSTWO CYWILNE
ZAKOŃCZENIE

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 22 lutego 1987 roku, uroczystość Katedry św. Piotra Apostoła.
Joseph Kard. Ratzinger
Prefekt

† Alberto Bovone
Abp. tyt. Cezarei Numidyjskiej
Sekretarz

[link widoczny dla zalogowanych]
Benedykt XVI: sztuczne zapłodnienie łamie godność człowieka

Kościół ceni i popiera rozwój nauk biomedycznych, musi jednak uczyć respektowania godności człowieka. Przypomniał o tym Papież, spotykając się 31 stycznia z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary, zajmującej się w tych dniach kwestiami bioetyki z myślą o nowym dokumencie na ten temat.

Benedykt XVI nawiązał do wydanej przez tę dykasterię w 1987 r. – gdy on był jej prefektem – instrukcji „Donum vitae”. Zwrócił uwagę, że nowe technologie biomedyczne interesują dziś nie tylko lekarzy i naukowców, ale szersze kręgi społeczeństwa, a wiadomości o nich rozpowszechniają media. Kościół nie musi się wypowiadać o każdej nowości naukowej. Ma jednak przypominać wartości, dając etyczne wskazania w pojawiających się ważnych kwestiach.

„Dwa podstawowe kryteria rozeznania moralnego na tym polu to bezwarunkowe poszanowanie istoty ludzkiej jako osoby od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz respektowanie autentycznego sposobu przekazywania życia ludzkiego przez akty małżeńskie” – podkreślił Papież. Po opublikowaniu głoszącej te kryteria instrukcji "Donum vitae" podniosło się wiele głosów krytykujących Urząd Nauczycielski Kościoła, jakoby był przeszkodą dla nauki i prawdziwego postępu ludzkości. Tymczasem powstały nowe problemy, związane np. z zamrażaniem embrionów ludzkich, redukcją ich liczby, diagnozą przed ich implantacją, badaniami nad komórkami macierzystymi z embrionów czy z próbami klonowania człowieka. Pokazuje to jasno, że sztuczne zapłodnienie pozaustrojowe złamało barierę stawianą celem ochrony ludzkiej godności.

Istoty ludzkie w najsłabszym i najbardziej bezbronnym stanie swego istnienia selekcjonuje się, porzuca, zabija czy używa ich jako zwykłego "materiału biologicznego". „Czyż można negować, że wówczas są wtedy traktowane nie jako "ktoś", ale "coś", i że podważa się samo pojęcie godności człowieka?” – zapytał Ojciec Święty.

(...)

[link widoczny dla zalogowanych]


Ostatnio zmieniony przez Teresa dnia Sob 13:24, 03 Lut 2018, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32666 Przeczytał: 62 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Śro 21:30, 27 Paź 2010 Powrót do góry

Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych.

12 grudnia 2008

WPROWADZENIE

1. Każdej istocie ludzkiej, od poczęcia aż po naturalną śmierć, należy się godność osoby. Ta podstawowa zasada, wyrażająca wielkie „tak” dla ludzkiego życia, powinna znaleźć się w centrum refleksji etycznej nad badaniami naukowymi w dziedzinie biomedycyny, które w dzisiejszym świecie nabierają coraz większego znaczenia. Urząd Nauczycielski Kościoła już wielokrotnie się wypowiadał, aby wyjaśnić i znaleźć rozwiązania dla związanych z tym problemów moralnych. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma Instrukcja Donum vitae[1]. Po dwudziestu latach od jej ogłoszenia okazało się jednak stosowne dokonanie aktualizacji tego dokumentu.

Wskazania owej Instrukcji zachowują nienaruszoną wartość zarówno w odniesieniu do przedstawionych w niej zasad, jak i wyrażonych ocen moralnych. Jednak nowe technologie biomedyczne, stosowane w tej delikatnej sferze ludzkiego życia i rodziny, rodzą dalsze wątpliwości, szczególnie w dziedzinie badań na ludzkich embrionach oraz wykorzystywania komórek macierzystych do celów terapeutycznych, jak również w innych dziedzinach medycyny eksperymentalnej. Pojawiają się w związku z tym coraz to nowe pytania wymagające odpowiedzi. Szybkość postępów w nauce oraz informowanie o nich opinii publicznej rozbudzają oczekiwania oraz rodzą wątpliwości w coraz szerszych kręgach społeczeństwa. Często zabiega się u władz ustawodawczych, aby podejmowały decyzje, zasięgając niekiedy opinii społecznej, w celu prawnego uregulowania tych kwestii.

Te powody skłoniły Kongregację Nauki Wiary do przygotowania nowej Instrukcji o charakterze doktrynalnym, która omawia niektóre nowe zagadnienia w świetle kryteriów podanych już w Instrukcji Donum vitae i podejmuje inne kwestie, wcześniej rozważane, ale wymagające dalszych wyjaśnień.

(...)

CZĘŚĆ PIERWSZA
ASPEKTY ANTROPOLOGICZNE, TEOLOGICZNE I ETYCZNE
LUDZKIEGO ŻYCIA I PROKREACJI

CZĘŚĆ DRUGA
NOWE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZEKAZYWANIEM ŻYCIA

CZĘŚĆ TRZECIA
NOWE PROPOZYCJE TERAPEUTYCZNE
Z KTÓRYMI WIĄŻE SIĘ MANIPULOWANIE EMBRIONEM
LUB DZIEDZICTWEM GENETYCZNYM CZŁOWIEKA

ZAKOŃCZENIE

Ojciec Święty Benedykt XVI podczas Audiencji udzielonej 20 czerwca 2008 r. niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi zaaprobował niniejszą Instrukcję, przyjętą na Sesji Zwyczajnej Kongregacji i nakazał jej opublikowanie.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 8 września 2008 r., w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

William Kard. Levada
Prefekt

Luis F. Ladaria, S.I.
Arcybiskup tytularny Thibicy
Sekretar


[link widoczny dla zalogowanych]


Ostatnio zmieniony przez Teresa dnia Sob 13:27, 03 Lut 2018, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32666 Przeczytał: 62 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Śro 21:46, 27 Paź 2010 Powrót do góry

Ekskomunika dla naukowców?

"Ponieważ niszczenie embrionów jest równoznaczne z aborcją, także ten, kto prowadzi badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi, ściąga na siebie ekskomunikę" – powiedział kard. Alfonso Lopez Trujillo w wywiadzie dla włoskiego tygodnika „Famiglia Cristiana". Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny dodał, że „ekskomunika dotyczy kobiety, lekarzy oraz badaczy eliminujących embriony".

Samo brzmienie kanonu 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym jest mowa o ekskomunice za aborcję, nie daje podstaw do rozszerzania tej kary także na osoby doprowadzające do niszczenia embrionów. Kanon ten brzmi: „Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa", mowa jest w nim zatem o „przerwaniu ciąży". W przypadku używanych w eksperymentach embrionów, które powstały z zapłodnienia in vitro, do ciąży nie dochodzi.

Ale jak powiedział „Tygodnikowi" ks. prof. Remigiusz Sobański, kanonista z Uniwersytetu Śląskiego, kard. Trujillo miał zapewne na myśli orzeczenie Papieskiej Rady ds. Interpretacji Kościelnych Tekstów Prawnych z 1988 r. Rada dokonała interpretacji kanonu 1398, stwierdzając, że zaciąga ekskomunikę ktoś, kto powoduje zabicie płodu w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek czasie od momentu poczęcia".
Ponieważ orzeczenie to zostało opublikowane w urzędowym piśmie Stolicy Apostolskiej („Acta Apostolice Sedis"), ma moc ustawy, a zdaniem niektórych kanonistów pozwala ono podciągnąć pod kanon 1398 także badania nad embrionami, które doprowadzają do ich uśmiercenia. Samo brzmienie kanonu 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym jest mowa o ekskomunice za aborcję, nie daje podstaw do rozszerzania tej kary także na osoby doprowadzające do niszczenia embrionów. Kanon ten brzmi: „Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa", mowa jest w nim zatem o „przerwaniu ciąży". W przypadku używanych w eksperymentach embrionów, które powstały z zapłodnienia in vitro, do ciąży nie dochodzi.

Ale jak powiedział „Tygodnikowi" ks. prof. Remigiusz Sobański, kanonista z Uniwersytetu Śląskiego, kard. Trujillo miał zapewne na myśli orzeczenie Papieskiej Rady ds. Interpretacji Kościelnych Tekstów Prawnych z 1988 r. Rada dokonała interpretacji kanonu 1398, stwierdzając, że zaciąga ekskomunikę ktoś, kto powoduje zabicie płodu w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek czasie od momentu poczęcia".

[link widoczny dla zalogowanych]


Ostatnio zmieniony przez Teresa dnia Śro 13:26, 20 Lut 2019, w całości zmieniany 2 razy
Zobacz profil autora
tosia
Użytkownik


Dołączył: 18 Sie 2010
Posty: 255 Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Czw 11:19, 28 Paź 2010 Powrót do góry

Tutaj mamy oryginał i adres do źródła, oczywiście po łacinie.

1818 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

ACTA COMMISSIONUM
PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO

Responsiones ad proposita dubia.

I
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice
Interpretando proposito in plenario coetu diei 29 Aprilis 1987 dubio,
quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra :

D. Utrum christifidelium coetus, personalitatis iuridicae, immo et
recognitionis de qua in can. 299, § 3, expers, legitimationem activam
habeat ad recursum hierarchicum proponendum adversus decretum proprii
Episcopi dioecesani.

R. Negative, qua coetus: affirmative, qua singuli christifideles, sive
singillatim sive coniunctim agentes, dummodo revera gravamen passi
sint. In aestimatione autem huius gravaminis, iudex congrua discretionalitate gaudeat oportet.


Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 Iunii 1987
infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari
iussit.

II
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice
Interpretando propositis in plenario coetu diei 19 Ianuarii 1988 dubiis,
quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra :

1
D. Utrum abortus, de quo in can. 1398, intellegatur tantum de eiectione
fetus immaturi, an etiam de eiusdem fetus occisione quocumque
modo et quocumque tempore a momento conceptionis procuretur.


R. Negative ad primam partem: affirmative ad secundam.

2
D. Utrum religiosi, Romanae Rotae Praelati Auditores nominati,
exempti habendi sint ab Ordinario religioso et ab obligationibus, quae
e professione religiosa promanant, ad instar religiosorum ad Episcopatum
evectorum.

R. Negative ad utrumque, salvis iis quae ad exercitium proprii
officii spectant.


Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 Maii 1988
infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certipr factus, eas
publicari iussit.

ROSALIUS I. Card. CASTILLO LARA, Praesens
Iulianus Herranz Casado, a Secretis

[link widoczny dla zalogowanych]
Zobacz profil autora
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32666 Przeczytał: 62 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Czw 14:21, 04 Lis 2010 Powrót do góry

Cytat:
D. Utrum abortus, de quo in can. 1398, intellegatur tantum de eiectione fetus immaturi, an etiam de eiusdem fetus occisione quocumque modo et quocumque tempore a momento conceptionis procuretur.

R. Negative ad primam partem: affirmative ad secundam.

Odnośnie tego co powyżej zacytowałam:

Co w wolnym tłumaczeniu oznacza:
Czy aborcja, o której jest mowa w kan.1398, rozumiana jest tylko jako wyrzucenie niedojrzałego płodu, czy również jako zabicie tegoż płodu na jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek czasie dokonane od momentu poczęcia.

Odpowiedź brzmi:
R. Negative ad primam partem: affirmative ad secundam.

Negatywnie co do pierwszej części - a więc aborcja, która podlega ekskomunice to nie tylko wyrzucenie niedojrzałego płodu z łona matki.
Pozytywna odpowiedź co do drugiej cześci - a więc aborcja to również wszelkie zabicie bez względu na czas i sposób już poczetego płodu.


Ostatnio zmieniony przez Teresa dnia Sob 13:42, 03 Lut 2018, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32666 Przeczytał: 62 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Pon 18:14, 11 Maj 2015 Powrót do góry

PIUS XII

Image

PRZEMÓWIENIE
Do uczestniczek Kongresu Włoskiej Katolickiej Unii Położnych - 29 X 1951


(...)

[link widoczny dla zalogowanych]


Ostatnio zmieniony przez Teresa dnia Sob 12:36, 03 Lut 2024, w całości zmieniany 2 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)