Nauczanie Papieży, Magisterium i Ojców Kościoła Katolickiego
Data Temat
2024-01-16 16:05 Teologia ciała: 36. Cudzołóstwo według prawa i w języku pror
2023-10-01 09:33 Jan Paweł II o tajemnicy "zaśnięcia" Matki Bożej.
2023-04-11 12:02 Przed 60 laty Jan XXIII ogłosił encyklikę Pacem in terris
2023-01-15 12:40 Pius IX - encyklika Singulari quidem z 17 III 1856
2022-08-10 13:20 Papież Grzegorz XVI - encyklika Mirari vos z 15 VIII 1832
2022-06-26 15:58 Jedność Kościoła przeżyciem bezpieczeństwa - Paweł VI
2022-06-26 15:45 Jedność Kościoła - Paweł VI
2022-06-06 15:25 Credo Pawła VI z 30 czerwca 1968 r.
2022-02-27 15:04 Uwagi do Dekretu o komunizmie
2022-01-25 09:55 Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystywania środków...
2022-01-03 08:07 TIARA I MITRA - jak to było w historii Kościoła?
2022-01-01 13:03 Encyklika społeczna Pawła VI Populorum progressio
2021-12-12 15:14 Watykan: nie wolno błogosławić związków homoseksualnych
2021-11-15 10:27 Paweł VI - cytaty z jego wypowiedzi.
2021-10-11 09:05 Paweł VI - Ustanawiający Synod Biskupów dla całego Kościoła
2021-05-07 08:02 Watykan przypomina 'Rodzinę na uchodźstwie' Piusa XII
2021-02-01 17:01 Encyklika Leona XIII 'Satis cognitum' O jedności Kościoła
2021-02-01 08:07 List Kongregacji Nauki Wiary - "Samaritanus bonus"
2021-01-30 09:13 INSTRUKCJA O SZACUNKU DLA RODZĄCEGO SIĘ ŻYCIA LUDZKIEGO
2020-12-14 08:24 O kwestii przystępowania do Komunii św.katolickich polityków
2020-10-04 11:47 Encykliki społeczne papieży: od 'Rerum novarum' do 'Fratelli
2020-10-01 09:09 Octobri Mense - encyklika papieża Leona XIII
2020-09-15 13:15 Leon XIII - Diuturnum illud - O władzy politycznej
2020-08-06 15:28 Adhortacja Apostolska Evangelii Nuntiandi - Paweł VI
2020-02-15 09:11 Godność przyjęcia Komunii świętej: zasady ogólne
2020-02-15 08:13 List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania
2020-01-16 17:55 Leon XIII encyklika Tamesti futura z 1 listopada 1900 r.
2019-11-06 18:08 Paweł VI: Konstytucja apostolska Indulgentiarum Doctrina
2019-11-04 08:31 PAWEŁ VI Świętość Kościoła
2019-10-14 18:57 Nauka Kościoła Katolickiego - dokumenty Kościoła Katolickieg
2019-09-11 10:12 Oświadczenie z dnia 26 listopada 1983 r. w sprawie masonerii
2019-05-15 19:05 Nieznany list Jana Pawła II w sprawie księży pedofilów
2019-05-15 06:36 Karta Praw Rodziny - Rzym, 1983 r.
2019-02-20 08:07 Pius XI -Divini illius Magistri
2019-02-09 11:46 Paweł VI - encyklika Humanae vitae z 25 lipca 1968 r.
2019-02-07 08:44 Paweł VI - encyklika Ecclesiam suam z 6 sierpnia 1964 r.
2019-01-29 12:51 PAWEŁ VI - ENCYKLIKA SACERDOTALIS CĆLIBATU
2019-01-03 08:59 Pius X - Acerbo Nimis - nauczaniu doktryny chrześcijańskiej
2018-02-07 14:00 Paweł VI encyklika Misterium fidei i Wyznanie wiary w 1968 r
2018-02-04 18:29 Leon XIII - encyklika Exeunte iam anno z 25 XII 1888
2017-12-20 10:33 Św. Pius X. Iucunda sane - O świętym Grzegorzu Wielkim
2017-09-21 04:18 Sobór Trydencki o Najświętszym Sakramencie Eucharystii.
2017-08-13 19:10 Benedykt XV - encyklika Ad Beatissimi Apostolorum
2017-07-09 11:22 Watykan ws. komunii "bezglutenowej"
2017-06-15 12:23 Pius VIII. Traditi humilitati - O programie pontyfikatu
2016-10-25 17:14 Instrukcja Ad resurgendum cum Christo dotycząca pochówku ...
2016-09-07 11:43 Kościół o związkach homoseksualnych
2016-01-19 16:26 Leon X. Exsurge Domine - Potępienie błędów Marcina
2015-10-20 17:05 Leon XIII - Quod apostolici muneris
2015-10-14 16:49 Odpowiedzialność pasterzy - fragmenty z: VERITATIS SPLENDOR