Nauczanie Papieży, Magisterium i Ojców Kościoła Katolickiego
Data Temat
2015-06-01 07:28 Eugeniusz IV. Cantate Domino - Bulla unii z Koptami
2014-11-06 10:20 Benedykt XVI: List apostolski motu proprio ''Latina Lingua''
2014-08-22 08:40 Paweł VI - Maryja - wzorem wiary - audiencja generalna 1967
2014-04-14 17:58 W encyklice o Eucharystii Jana Pawła II czytamy:
2014-03-07 08:55 Pius XI. Studiorum ducem - O świętym Tomaszu z Akwinu
2013-08-21 09:38 Pius XII. Przemówienie o modzie 22 maja 1941 roku.
2013-06-25 14:27 Leon XIII. Apostolicae curae - O nieważności święceń ...
2013-05-24 16:50 Papież Św. Pius X - przemówienie do nowo mianowanych kard.
2013-02-28 14:08 Wypowiedzi papieży o zgubnej nauce wolności sumienia, kultów
2012-11-13 11:08 Pius XII. Ci riesce - Wspólnota międzynarodowa a tolerancja
2012-07-01 07:28 ''Inde a Primis'' - List Apostolski Jana XXIII o kulcie ....
2012-01-28 10:44 Konstytucja dogmatyczna - Pastor aeternus - SVI
2012-01-26 17:21 Leon XIII. Divinum illud - O Duchu Świętym
2011-12-23 13:28 Taniec w Liturgii: Kongregacja ds.Sakramentów i Kultu Bożego
2011-08-14 08:46 Pius X - Motu Proprio o Muzyce Kościelnej i Pius XII ...
2011-08-07 12:46 Papież Leon XIII - Endyklika Annum Sacrum
2011-03-07 08:23 Encyklika ''Sapientiae christianae'' Leona XIII
2010-11-17 14:01 Co to jest ten modernizm?
2010-11-17 13:45 Pius X: O ODNOWIENIU WSZYSTKICH RZECZY W CHRYSTUSIE
2010-11-17 13:43 Pius IX: Qui Pluribus -- o współczesnych błędach ....
2010-11-17 13:40 Pius XI: DIVINI REDEMPTORIS--O BEZBOŻNYM KOMUNIZMIE
2010-11-11 17:00 Dekret Świętego Officjum z 1 czerwca 1949 Piusa XII
2010-10-27 16:46 Ochrona życia w dokumentach papieskich ....
2010-08-26 09:15 Pius X: Notre charge apostolique - mija 100 lat od wydania..
2010-06-29 06:30 Św. Pius X i Święte Oficjum - Lamentabili sane exitu
2010-01-26 16:37 Zapomniane dokumenty Magisterium Kościoła o jedności chrześc
2009-06-15 13:06 Dekret Piusa X Quam singulari Christus amore
2009-02-15 08:10 Piusa XI - O MAŁŻEŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKIEM encyklika
2009-02-01 19:19 Pius IX gorliwy kapłan - nie można dwóm panom służyć
2008-12-28 13:25 Św. Wincenty z Lerynu - Commonitorium
2008-11-11 09:40 Papież Leon XIII w 1896 roku na taśmie filmowej
2008-10-13 12:56 Iam vos omnes - Już wszyscy wiecie List Apost. Pius IX
2008-09-06 13:09 Pius X: Pascendi Dominici Gregis - O zasadach modernistów
2008-07-18 12:17 Nic tak nie ośmiela złych, jak tchórzostwo...Leon XIII
2008-06-16 06:48 Pius XII - Encyklika Mediator Dei -O liturgii
2008-06-06 16:23 Ekskomunika za usiłowanie udzielenia święceń kobietom
2008-05-19 08:58 Mystici Corporis - encyklika Piusa XII (1943)
2008-05-19 08:49 Pius IX - Quanta cura (1864)- Laicyzm wrogiem Kościoła
2007-12-27 11:36 O podniesieniu studium języka łacińskiego-Jana XXIII
2007-12-01 08:30 Encyklika Benedykta XVI - Spe Salvi.
2007-10-13 18:05 WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ wg. KPK z 1917 r.
2007-06-26 19:02 Łacina - język sakralny!
2007-06-08 06:58 Przysięga Koronacyjna Papieży