Nauczanie Papieży, Magisterium i Ojców Kościoła Katolickiego
Data Temat
2008-05-19 08:49 Pius IX - Quanta cura (1864)- Laicyzm wrogiem Kościoła
2007-12-27 11:36 O podniesieniu studium języka łacińskiego-Jana XXIII
2007-10-13 18:05 WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ wg. KPK z 1917 r.
2007-06-26 19:02 Łacina - język sakralny!
2007-06-08 06:58 Przysięga Koronacyjna Papieży