Forum Kościół Rzymskokatolicki Strona Główna  
 FAQ  •  Szukaj  •  Użytkownicy  •  Grupy •  Galerie   •  Rejestracja  •  Profil  •  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości  •  Zaloguj
 Pierwsze zwiastuny opamiętania odnośnie Medjugorje Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32748 Przeczytał: 52 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Wto 10:17, 23 Lut 2010 Powrót do góry

Pierwsze zwiastuny opamiętania odnośnie Medjugorje

Za Serwisem Diecezji Plockiej w 150 Komunikacie Kancelarii Kurii możemy przeczytać:

1. Na po­le­ce­nie Bi­sku­pa Płoc­kie­go prze­ka­zu­ję do ła­ska­wej wia­do­mo­ści Czci­god­nych Księ­ży, za Ra­diem Wa­ty­kań­skim (05.10.2009 r.), oświad­cze­nie do­ty­czą­ce Me­dju­gor­je.

„Ko­ściół w Bo­śni i Her­ce­go­wi­nie sta­ra się upo­rząd­ko­wać sy­tu­ację w Me­dju­gor­je po dys­cy­pli­nar­nym prze­nie­sie­niu do sta­nu świec­kie­go głów­ne­go orę­dow­ni­ka rze­ko­mych ob­ja­wień ma­ryj­nych zwią­za­nych z tym miej­scem. Bp Rat­ko Pe­rić, or­dy­na­riusz die­ce­zji Mo­star­‑Du­vno, na te­re­nie któ­rej le­ży Me­dju­gor­je, opu­bli­ko­wał w tej spra­wie spe­cjal­ne do­ssier za­wie­ra­ją­ce m.in. li­sty do tam­tej­szych fran­cisz­ka­nów.

W do­ku­men­ta­cji znaj­du­je­my wy­ja­śnie­nie spra­wy To­mi­sla­va Vlašića, by­łe­go fran­cisz­ka­ni­na, któ­ry opie­ko­wał się gru­pą wi­zjo­ne­rów i pro­mo­wał kult ob­ja­wień z Me­dju­gor­je. W związ­ku z po­peł­nie­niem prze­zeń sze­re­gu błę­dów dok­try­nal­nych i wy­kro­czeń prze­ciw­ko dys­cy­pli­nie ko­ściel­nej zo­stał on wy­da­lo­ny z za­ko­nu i w ogó­le ze sta­nu du­chow­ne­go z za­ka­zem pu­blicz­ne­go wy­po­wia­da­nia się na te­ma­ty re­li­gij­ne.

Bp Pe­rić przy­po­mi­na, iż rze­ko­me ob­ja­wie­nia ni­gdy nie zo­sta­ły ofi­cjal­nie uzna­ne przez Ko­ściół i że nic nie wska­zu­je, by coś w tej spra­wie mia­ło ulec zmia­nie. Pod­kre­śla po­nad­to, że pa­ra­fia Me­dju­gor­je nie jest sank­tu­arium, a pra­cu­ją­cy tam dusz­pa­ste­rze nie po­win­ni pro­mo­wać do­mnie­ma­nych ob­ja­wień. Mo­dli­twy i prze­sła­nia rze­ko­mo prze­ka­za­ne przez Ma­ry­ję wi­zjo­ne­rom ani ich ko­men­ta­rze nie mo­gą być pu­bli­ko­wa­ne czy sto­so­wa­ne dusz­pa­ster­sko. Tak­że księ­ża z za­gra­ni­cy nie mo­gą pro­wa­dzić w Me­dju­gor­je re­ko­lek­cji czy kon­fe­ren­cji bez po­zwo­le­nia bi­sku­pa miej­sca. Zbu­do­wa­ny tam w związ­ku z ob­ja­wie­nia­mi ko­ściół zo­stał przez wła­dze die­ce­zjal­ne za­mknię­ty i wy­łą­czo­ny z użyt­ku dusz­pa­ster­skie­go. Pry­wat­ne piel­grzym­ki do te­go miej­sca mo­gą być or­ga­ni­zo­wa­ne pod wa­run­kiem, że nie są wy­ra­zem prze­ko­na­nia o praw­dzi­wo­ści ob­ja­wień”.


Płock, dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2009 r.

Ks. Mi­ro­sław Mi­lew­ski
Wi­ka­riusz Ge­ne­ral­ny
Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 16 października 2009 r.
Nr 3078/2009

[link widoczny dla zalogowanych]
Zobacz profil autora
stefan
Moderator


Dołączył: 16 Lip 2008
Posty: 1358 Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Wto 17:08, 23 Lut 2010 Powrót do góry

Cytat:
Zbu­do­wa­ny tam w związ­ku z ob­ja­wie­nia­mi ko­ściół zo­stał przez wła­dze die­ce­zjal­ne za­mknię­ty i wy­łą­czo­ny z użyt­ku dusz­pa­ster­skie­go.

Ten "kościół" wspomniany przez Kanclerza to tzw. IKONA. Proszę nie mylić z Kościołem parafialnym św Jakuba w Medjugorie.

Więcej o IKONIE tu:

http://www.traditia.fora.pl/medjugorie-vassula-ryden-i-inne-falszywe-objawienia-i-wizje,46/ikona-w-medjugorie-co-to-jest,575.html
Zobacz profil autora
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32748 Przeczytał: 52 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Sob 21:41, 26 Mar 2011 Powrót do góry

"Chiesa viva" z 2007 roku cały numer poświęcony Medjugorie:
[link widoczny dla zalogowanych]

Pod tym adresem widnieją wersje językowe, które co jakiś czas wzbogacają się o nowe tłumaczenia:
[link widoczny dla zalogowanych]
Zobacz profil autora
Alek
Użytkownik


Dołączył: 11 Lut 2012
Posty: 2 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: podkarpacie
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Sob 22:21, 11 Lut 2012 Powrót do góry

Wybaczcie, to mój pierwszy wpis.
Chcę zapytać w kwestii objawień.. mianowicie kto z naszego Kościoła może definitywnie stwierdzić, czy objawienie w Medjugorie jest prawdziwe, czy autentycznie pochodzi od Boga, czy też nie. Kto może to absolutnie stwierdzić. Pragnę wiedzieć, co taka osoba bierze pod uwagę wydając opinię, czy jest to objawienie autentyczne, czy też nie jest. Sądzę, że jako chrześcijanin i katolik (brat w wierze) powinienem to wiedzieć.


Ostatnio zmieniony przez Alek dnia Sob 22:36, 11 Lut 2012, w całości zmieniany 3 razy
Zobacz profil autora
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32748 Przeczytał: 52 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Sob 22:39, 11 Lut 2012 Powrót do góry

Alek napisał:
Wybaczcie, to mój pierwszy wpis.
Chcę zapytać w kwestii objawień.. mianowicie kto z naszego Kościoła może definitywnie stwierdzić, czy objawienie w Medjugorie jest prawdziwe i czy autentycznie pochodzi od Boga, czy też nie pochodzi od Niego. Kto może to absolutnie stwierdzić i co taka osoba bierze pod uwagę wydając opinię czy jest to autentyczne objawienie, czy też nie jest.
Sądzę, że jako chrześcijanin i katolik powinienem to wiedzieć.

Proszę pana, są orzeczenia kościoła, są wypowiedzi kurialnych dostojników, było i jest wiele powiedziane, proszę poczytać tu:
http://www.traditia.fora.pl/medjugorie-vassula-ryden-i-inne-falszywe-objawienia-i-wizje,46/pielrzymka-do-medjugrie-mam-mieszane-uczucia,7448.html

... gdzie inny użytkownik też miał wątpliwości i jak można przeczytać na końcu, to napisał jeszcze do księdza i zaprezentował argumenty poparte faktami, dlaczego tam nie jeździć.
Zobacz profil autora
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32748 Przeczytał: 52 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Sob 23:10, 11 Lut 2012 Powrót do góry

@ Alek

Proszę pana, zadał pan pytanie i otrzymał odpowiedź i każdy pana pretensjonalny wpis będzie usuwany. Jeżeli pana interesują kryteria w sprawie rozeznawania zjawisk nadnaturalnych to tu:

Objawienia. Czy pochodzą od Boga, czy od diabła?

Zasady Kościoła katolickiego w sprawie rozeznawania zjawisk nadnaturalnych

Urząd Nauczycielski i Objawienia

(...)
[link widoczny dla zalogowanych]
Zobacz profil autora
Alek
Użytkownik


Dołączył: 11 Lut 2012
Posty: 2 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: podkarpacie
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Nie 9:15, 12 Lut 2012 Powrót do góry

Chrystus powiedział "...wasze wargi mnie chwalą, a serca macie zatwardziałe.." Powiedział też że wszelkie przestępstwo popełnione przeciw Duchowi Św. jest niewybaczalne. Rozumiem ostrożność Kościoła w kwestii objawień.
Ale jeśli dzięki objawieniom dzieją się dobre rzeczy, ludzie nawracają się, odmawiają różaniec, poszczą, to chyba dobrze prawda?
Czy szatan wewnętrznie może być rozdwojony i działać przeciw sobie???
Nie mam do nikogo pretensji Pani Tereso, proszę tylko o więcej serca i cierpliwości Smile
Zobacz profil autora
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32748 Przeczytał: 52 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Nie 12:15, 12 Lut 2012 Powrót do góry

Alek napisał:
Chrystus powiedział "...wasze wargi mnie chwalą, a serca macie zatwardziałe.." Powiedział też że wszelkie przestępstwo popełnione przeciw Duchowi Św. jest niewybaczalne. Rozumiem ostrożność Kościoła w kwestii objawień.

Proszę pana Chrystus Pan powiedział BARDZO wiele, dał nam Kościół, który jest hierarchiczny nie demokratyczny, biskupów, kapłanów, etc ... Grzechy przeciw Duchowi Świętemu znamy i wiele tu o tym pisze, a cytatów z Pisma św. proszę nie wyrywać i nie dopasowywać do mnie czy do nas.

Alek napisał:
Ale jeśli dzięki objawieniom dzieją się dobre rzeczy, ludzie nawracają się, odmawiają różaniec, poszczą, to chyba dobrze prawda?

Należałoby napisać "objawieniom" i dobre rzeczy które się też obserwuje, nie są kryterium uznania ich za prawdziwe. Wiele tu napisane i ja się powtarzać nie będę. Pan nie czyta, nie chce pojąć i zrozumieć pewnych spraw i tyle. To jest reaktor z opóźnionym zapłonem, który jest wygaszany, ale widać ogromne nieposłuszeństwo - zawinione czy nie zawinione, nie będę się wypowiadać - biskupów i księży Stolicy Apostolskiej. Proszę przeczytać np. ten news:
(...)
Jak zaznaczył półtora roku temu emerytowany prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraiva Martins, nawrócenia i cuda nie są dostatecznym argumentem świadczącym o autentyczności objawień w Medjugorie. Ubolewał on też z powodu konfliktu osób propagujących Medjugorie z lokalnym biskupem. Zaznacza, iż Matka Boża nigdy nie zachęcałaby do nieposłuszeństwa względem hierarchy, nawet jeśli postępowałby on niesłusznie.
http://www.traditia.fora.pl/medjugorie-vassula-ryden-i-inne-falszywe-objawienia-i-wizje,46/benedykt-xvi-chce-sprawdzic-medjugorje,3691.html

Alek napisał:
Czy szatan wewnętrznie może być rozdwojony i działać przeciw sobie???

Jak pan zadaje takie pytanie, to nie zna podstępów i metod działania szatana, ale tu też o tym wiele pisze, wystarczy wejść tu i poczytać:
http://www.traditia.fora.pl/medjugorie-vassula-ryden-i-inne-falszywe-objawienia-i-wizje,46/pytania-zadajepytania,4933.html

Alek napisał:
Nie mam do nikogo pretensji Pani Tereso, proszę tylko o więcej serca i cierpliwości Smile

No nie wiem czy pan nie ma, pana wpis którego już nie ma, tak można było odczytać. Bo to, że komuś z rodziny tam się podobało, coś przestało boleć, to nie jest powodem czy dowodem na nic! Objawienia prywatne, nigdy nie należały do depozytu Wiary, ale wszystkie te, które definitywnie zostały uznane, nie ma żadnych BŁĘDÓW DOKTRYNALNYCH to dlaczego nie? Ale te wszystkie przed którymi od dziesiątek lat Matka Kościół ostrzega, to nie po to żeby nam życie utrudnić, ale ustrzec przed czymś, co może okazać się dla nas - dla naszych dusz - zagrożeniem.
Zobacz profil autora
Kubaturus
Użytkownik


Dołączył: 19 Cze 2009
Posty: 218 Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Śro 19:14, 06 Cze 2012 Powrót do góry

Nie wiem czy było?

Objawienia w Medjugorje - Absolutnie diaboliczne


WATYKAN – Mieszanina interesów ekonomicznych i diabolicznych, oraz domniemani wizjonerzy i ich współpracownicy bezpośrednio zaangażowani w zarobki związane z najwyższym napływem pielgrzymów i gości w tym rejonie. I diabeł zadowolony z zasiania niezgody pomiędzy wiernymi najbardziej przekonanymi o autentyczności objawień w Medjugorje i Kościołem, który od początku był sceptyczny wobec tego, co kilkakrotnie nazwał [ustami] następujących po sobie biskupów Mostaru jako "wielkie oszustwo". Monsignor Andrea Gemma, biskup – emeryt Isernia-Venafro, jeden z największych żyjących egzorcystów, nie przebiera w słowach: w Medjugorje do tej pory pojawiły się raczej rzeki pieniędzy niż Najświętsza Dziewica. Poważne oskarżenie, które ukazuje nie tylko odwagę, ale i moralną i duchową postawę duchownego, który zgodził się odpowiedzieć na pytania Petrusa związane z tak trudnym zagadnieniem.

Zatem, Ekscelencjo, jak zdefiniować Medjugorje?

- Jest to fenomen całkowicie diabelski, wokół którego obraca się wiele podziemnych interesów. Święta Matka Kościół, która jako jedyna może się wypowiadać, ogłosiła już ustami biskupa Mostaru publicznie i oficjalnie, że Madonna nigdy nie objawiła się w Medjugorje i że ta cała blaga to dzieło demona.

Mówi Ekscelencja o ‘podziemnych interesach’… jakich?

- Mówię tu o ‘oborniku diabła’, czyli o pieniądzach, bo o czym jeszcze? W Medjugorje wszystko obraca sie wokół pieniędzy: pielgrzymki, wynajmowanie domków, sprzedaż świecidełek. Wykorzystując dobrą wiarę tych biednych dusz, które udają sią tam myśląc że spotkają Madonnę, fałszywi wizjonerzy ustawili się finansowo, wzbogacili się i prowadzą wygodne życie. Wystarczy pomyśleć, jeden z nich organizuje [pielgrzymki] bezpośrednio z Ameryki, z bezpośrednim zyskiem ekonomicznym, dziesiątki pielgrzymek rocznie. Nie wydają mi się oni bezinteresownymi osobami. Zatem na spółkę z tymi, którzy wspierają to hałaśliwe oszustwo, niewątpliwie mają oni wszelkie powody ku temu, aby przekonywać ludzi o tym, że widzą Dziewicę Maryję i rozmawiają z Nią.

Monsignor Gemma, czy jest to wasz ostateczny osąd?

- Czy może być inaczej? Te osoby, które twierdzą że mają kontakt z Matką Bożą, ale w rzeczywistości są inspirowani tylko i wyłącznie przez szatana, tworzą zgiełk i zamieszanie pomiędzy wiernymi z całkowicie godnych potępienia pobudek i zysków. Proszę pomyśleć również o nieposłuszeństwie, które podsycają w Kościele: ich duchowy przewodnik, brat franciszkański wydalony z zakonu i zawieszony a divinis, nadal sprawuje sakramenty bezprawnie. I wielu księży z całego świata, pomimo wyraźnego zakazu Stolicy Apostolskiej, nadal organizuje pielgrzymki do Medjugorje lub bierze w nich udział. To jest skandal! Proszę zobaczyć dlaczego mówię o mieszaninie interesów, osobistych i diabelskich; kieszonkowe fałszywych wizjonerów i ich pomocników, oraz [to, że] diabeł powoduje niezgodę pomiędzy wiernymi i Kościołem. Najbardziej uparci wierni nie słuchają Kościola, który, powtarzam, od początku ostrzegał przed groźbą objawień Medjugorje.

- A jeśli domniemami wizjonerzy rzeczywiście widzieli Matkę Bozą?

W rzeczywistości widzieliby szatana w jednym z jego przebrań. Ponieważ w interesie szatana leży podział w Kościele, przeciwstawianie sobie obecnych ‘zwolenników; i ‘przeciwników’ Medjugorje. I to nie jest nic nowego: sam św. Paweł twierdzi, ze diabeł może się objawiać jako Anioł Światła i że może przybierać rożne wcielenia. Zrobił tak, na przykład, ze św. Gemma Galgani. Ale poza swoimi parodiami Zły już zadziałał i mogę Pana zapewnić że to on inspiruje fałszywych wizjonerów od początku przez ułudę łatwych pieniędzy.

- Wasza Ekscelencja naprawdę nie lubi tych wizjonerów…

Litości! Wystarczy popatrzeć na to jak oni się prowadzą: są nieposłuszni Kościołowi. Powinni byli przejść na emeryturę i zacząć prywatne życie, ale zamiast tego nadal propagują swoje kłamstwa z powodu zysku, zatem grają w szatańską grę! Moje myśli natychmiast kierują się do św. Bernadetty, wizjonerki z Lourdes: to łagodne stworzenie chciało zostawić swoje własne życie i wybrać habit zakonny aby służyć Panu. Zamiast tego oszuści z Medjugorje nadal prowadzą wygodne życie w świecie, nie okazując żadnego rodzaju miłości ani Bogu ani Kościołowi.

- Zwolennicy Medjugorje naciskają, że Stolica Apostolska nigdy nie wyraziła się na ten temat.

To kolejne kłamstwo! Jak wskazałem wcześniej Watykan zabronił pielgrzymek księżom do tego miejsca i przemówił już ustami dwóch następujących po sobie biskupów Mostaru na przestrzeni tych lat, Monsignora Zanica i Monsignora Perica, z którymi rozmawiałem osobiście i którzy zawsze dzielili się ze mną swoimi wątpliwościami. Proszę zobaczyć, ani w przypadku Fatimy ani Lourdes Stolica Apostolska nie wyraziła się bezpośrednio na temat objawień maryjnych. Dlaczego zatem miałaby zrobić wyjątek w tym przypadku? Prawda jest taka, że kiedy przemawia biskup Mostaru to przemawia Kościół Chrystusa, i to jego, który przemawia mocą autorytetu powierzonego mu przez Watykan (Stolicę Apostolską), należy słuchać. A zatem Stolica Apostolska zawsze wyrażała swoją opinię słowami biskupa Mostaru pokazując, że Medjugorje to diabelskie oszustwo. Ale powiem coś Panu jeszcze. Zobaczy Pan, że wkrótce Watykan zainterweniuje z czymś wybuchowym żeby zdemaskować raz na zawsze kto stoi za tym oszustwem.

- Ci sami zwolennicy wskazują, że w Medjugorje co roku odnotowuje się rekordową ilość nawróceń i cudów...

To wypaczenie. Poza tym, kto liczy te wszystkie nawrócenia? Proszę zrozumieć, jeśli ktoś się nawraca to dzieje się tak dlatego, że ma pewne predyspozycje ku temu, ponieważ potrafi patrzeć wgłąb, ponieważ wie jak przyjąć dar Ducha. Miejsce w którym ma miejsce nawrócenie to sprawa względna. Pomyślmy o św. Pawle: nawrócił się na drodze. Co zatem powinniśmy czynić? Czy mamy wszyscy wyjść na drogi I czekać na nawrócenie? Co do cudów to opowiem Panu osobistą anegdotę. Zawdzięczam wstawiennictwu Matki Bożej Różańcowej z Pompei cudowne uzdrowienie kogoś z mojej rodziny, a mimo to nie zdarzyło się, żeby Matka Boża objawiła mi się w Pompei. Aby uwierzyć, być uleczonym wewnętrznie lub zewnętrznie, wcale nie znaczy że Maryja musi się objawić.

- Zna Wasza Ekscelencja opinię Ojca Świętego Benedykta XVI o Medjogorje?

Ograniczę się do podkreślenia faktu, iż to on, jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wydał dwie oficjalne noty nieprzychylne Medjugorje, jak ta zakazująca księżom i osobom duchownym udawania się tam na pielgrzymki. On to uczynił...

- Z drugiej strony mówi się, że Jan Paweł II był przekonany o dobrym charakterze objawień.

Zupełnie nieudowodniona bajka. Podkreślam, że osobiste opinie są tylko nimi i w żaden sposób nie reprezentują aktu magisterium.

Tłumaczył Fides
Źródło: Forumdlazycia.wordpress.com
Zobacz profil autora
Teresa
Administrator


Dołączył: 07 Cze 2007
Posty: 32748 Przeczytał: 52 tematy

Skąd: z tej łez doliny
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Śro 20:49, 06 Cze 2012 Powrót do góry

Kubaturus napisał:
Nie wiem czy było?
(...)

Było już prawie cztery lata temu i jest o tu:

Wywiad z egzorcystą Monsignor Andrea Gemma o Medjugorje
(...)
http://www.traditia.fora.pl/medjugorie-vassula-ryden-i-inne-falszywe-objawienia-i-wizje,46/wywiad-z-egzorcysta-monsignor-andrea-gemma-o-medjugorje,1113.html

... ale niech będzie i tu Smile i zapewne stąd jest podawane dalej bez podawania strony źródłowej. Mamy tu kilka tekstów odnośnie Medjugorie co tłumaczył z angielskiego właśnie Fides jak np.

http://www.traditia.fora.pl/oficjalna-strona-biskupa-mostar-duvno,53/ks-tomislav-vlasic-w-kontekscie-fenomenu-medjugorie,883.html

http://www.traditia.fora.pl/oficjalna-strona-biskupa-mostar-duvno,53/status-kanoniczny-ks-tomislava-vla-ica-ofm,864.html

http://www.traditia.fora.pl/oficjalna-strona-biskupa-mostar-duvno,53/publikacja-prasowa-na-temat-domniemanej-komisji-ds-medjugori,902.html

... jeszcze więcej jest, ale nie będę już podawać, wystarczy wejść na forum biskupa Mostar-Duvno.
Zobacz profil autora
Avensis
Użytkownik


Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 40 Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Kobieta

PostWysłany: Nie 11:53, 02 Wrz 2012 Powrót do góry

Ogromne pożary zagrażają Medjugorie
Cytat:
Kilka dużych pożarów na Górze Objawień doprowadziło do tego że spaliła się na szczycie część wsi, gdzie żyją wizjonerzy. Wzgórze poniosło już wielkie szkody.Zmiana kierunku wiatru nieznacznie uspokoiła sytuację, która według mieszkańców sprawia że nie da się uniknąć uszkodzenia domów. Góra Objawień pali się po lewej stronie ścieżki różańcowej. Kierunek wiatru i możliwe opady deszczu będą ważnymi czynnikami czy ogień dotrze do zabudowań. Wiatr zmienił kierunek na bardziej korzystny , natomiast prognozy pogody się różnią co do opadów deszczu. W Medjugorje nie padał deszcz przez pełne cztery miesiące. O 11 wieczorem, Ania Golędzinowska zgłaszała, że pożary są 300 metrów od figury Marii Panny na wzgórzu. Pożar był zwalczany z powietrza ze względu na nierówny teren o 9 wieczór przyszedł z pomocą helikopter.

Dziś 2 września wizjonerka Mirjana Soldo miała mieć rankiem objawienie przy niebieskim Krzyżu u podstawy Góry Objawień. Około 25.000 pielgrzymów oczekuje na objawienie, i to jest duże ryzyko.


Czyżby Gospa nie przewidziała pożaru i dlatego umówiła się tego dnia na spotkanie? A może to właśnie sama Matka Boża ma juz dosyć tych ,,objawień"?


Ostatnio zmieniony przez Avensis dnia Nie 11:54, 02 Wrz 2012, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)