Patrystyka
Data Temat
2019-02-13 12:10 Osiem duchów zła, rekolekcje z Ewagriuszem z Pontu
2014-09-17 16:49 Św. Romuald - patriarcha pustelników
2014-05-05 18:06 Walka z szatanem. Świadectwo Ojców Pustyni
2012-06-17 08:03 Monastery Pustyni Judzkiej
2011-12-10 18:51 Św. Efrem Syryjczyk - harfa Ducha św.
2011-09-07 18:42 Złe myśli - Ewagriusz z Pontu
2010-11-16 13:04 O świątobliwym abba Aaronie, cudotwórcy
2010-08-23 06:40 Dawid - Mąż sprawiedliwy, mądry, wrażliwy na Boga ....
2010-08-23 06:23 Eliasz - Prorok, mąż sprawiedliwy i człowiek wielkiego Ducha
2010-08-22 17:59 O pielgrzymowaniu mnicha zwanego Herminem
2010-05-31 09:55 Smutek w nauce Ewagriusza z Pontu
2010-05-28 17:30 Nauka o ośmiu demonach według Ewagriusza z Pontu
2010-05-28 17:24 Ewagriusz z Pontu
2009-04-12 08:02 Pouczenie św. abba Doroteusza na temat kłamstwa
2009-03-05 16:13 Odrodzenie monastycyzmu w Bośni i Hercegowinie
2008-09-30 10:04 Łzy - przywilej czy dar?
2007-11-18 11:26 Monastycyzm - co to jest tak ogólnie.
2007-10-08 18:34 Antoni Pustelnik-prekursor chrześcija. tradycji pustelniczej
2007-10-08 18:01 Pokuta we wczesnych źródłach monastycznych
2007-10-01 07:27 Czego mogą nas nauczyć Ojcowie Pustyni.
2007-10-01 07:21 Początki ruchu pustelniczego.
2007-09-21 18:04 Didache
2007-09-21 18:01 Święty Jan od Krzyża i opętana mniszka .
2007-07-17 07:51 O CNOTACH NASZEGO SPRAWIEDLIWEGO OJCA MAKAREGO WIELKIEGO
2007-07-17 07:50 Fragmenty książki s. Małgorzaty Borkowskiej...
2007-07-16 16:48 Patrystyka, Patrologia - czym się zajmują ?